Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 26. veebruar 2013

Linna-valla majandusNeljapäev, 14. veebruar

Saal Bolero 1

10.00-13.50

Moderaator:  Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.00-10.30  Linnaline liikumiskeskkond Transpordi arengukavas 2014-2020
Toomas Haidak, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi investeeringute
osakonna juhataja

10.30-10.50  Rahvusliku liiklusohutusprogrammi rakenduskavast Eestis
Reigo Ude, Maanteeameti liiklusohutusprogrammi talituse juhataja

10.50-11.15  Tallinna linna kommunaalmajanduse investeeringud aastatel 2013-2020
Ain Valdmann Ph.D., Tallinna Kommunaalameti juhataja

11.15-11.35  Jalgrattaliiklus linnatranspordi osana – miks ja kuidas?
Laura Remmelgas, MTÜ Balti Keskkonnafoorum

11.35-11.55  Tallinna jalgrattaliikluse strateegiast
Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikooli Logistikainstituudi professor

11.55-12.15  Avalike hangete eetika ja õiglase kaubanduse linnade liikumine
Jaanus Välja, Fairtrade Eesti

Fairtrade Eesti
on Fairtrade Labelling Organizations International esindaja Eestis ja
tegeleb Eestis õiglase kaubanduse põhimõtete ja sertifitseerimsissüsteemi
tutvustamisega. Lähiaastate prioriteediks on eetiliste põhimõtete ja nende rakendamise
võimaluste tutvustamine avalike hangete läbiviijatele.

Kõik arengumaadest imporditud tooted, mille päritolu ja valmistamistingimused on
teadmata, sisaldavad eetilisi riske. Neid riske on võimalik vähendada, kui võtta eetilisi
aspekte arvesse avalike hangete korraldamisel. Jaanuaris 2013 läbiviidud uuringu
tulemuste põhjal oli 78% küsitletutest nõus sellega, et maksumaksja raha ei kulutataks
toodetele, mille valmistamisel on töötajatele makstud ebapiisavat tasu või kasutatud
orja- või lapstööjõudu.

Lisainfo:
Fairtrade Eesti, www.fairtrade.ee
Fairtrade Labelling Organizations International, www.fairtrade.net
Rahvusvaheline Fairtrade linnade liikumine, www.fairtradetowns.org

12.15-13.00  Lõuna

13.00-13.25  Rakvere  Targa Maja  kompetentsikeskuse tegevusest – võimalused, läbi
tuleviku intelligentsete  hoonete  ja targa linnaruumi , säästva linnamajanduse
arendamiseks
Andres Jaadla,  SA  Virumaa  Kompetentsikeskus juhatuse liige

13.25-13.50  Tallinna linna rannavööndis esinevast kõrgest veetasemest põhjustatud
probleemidest
Arvo Käärd Ph.D. , Tallinna Kommunaalameti juhtivspetsialist

13.50-14.10  Tallinna ja Helsinki koostöökonkurents
Katri-Liis Lepik  Ph.D., Helsinki-Tallinn Euregio