Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 25. veebruar 2013

Avaliku teenistuse reform!?Neljapäev, 14. veebruar

Saal Grande 3

10.00-15.00

Moderaator:  Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

10.00-10.25  Avaliku teenistuse seaduse olulisematest muudatustest
Ebe Sarapuu, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik

10.25-10.50  Uue ATSi rakendamisest
Lia Liin, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõuniku kt

10.50-11.15  ATS, omavalitsused, 2013
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

11.15-11.40
  Uus ATS - kelle jaoks?
Jüri Mölder, Tartu linnasekretär

Diskussioon (kõik osapooled laua taga)

12.00-12.50  Lõuna

12.50-13.35  Uus korruptsioonivastane seadus – põhilised muudatused
Tanel Kalmet, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik

13.35-14.00 Riigikontrolli tähelepanekud korruptsiooniohu vältimise kohta kohalikes
omavalitsustes

Airi Mikli, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör

14.00-14.25 Avaliku teenistuse reformi ja uue korruptsioonivastase seaduse taustast
Hanno Pevkur, justiitsminister

14.25-14.50  Ametnikueetika arengusuundumused
Anneli Sihver, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna
nõuniku kt