Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 19. veebruar 2013

Haridus on valgusNeljapäev, 14. veebruar
Saalid Grande 1+2

10.00-16.10

Riigi käekäik sõltub inimeste haridusest -  Benjamin Disraeli

Moderaator: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja 

10.00-10.05  Sissejuhatus

10.05-10.30  PGS – muudatusteks valmis?
Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler 

Õpetaja on oma õpetusega edukas siis, kui õpilased  temast aru saavad ja teda
austavad - Alois Podhajsky


10.30-11.00
  Õpetaja ametikoht uues kuues
Kalle Küttis, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler

11.00-11.20  Õpetajaametist ja -kutsest
Margit Timakov, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees   

Silmad on pimedad. Tuleb otsida südamega.

11.20-11.50
  Õpilase arengu toetamine
Tiina Kallavus, Tartu Herbert Masingu Kooli direktor                        

11.50-12.10  Arengusuunad erinoorsootöös
Helen Kereme, Eesti Noorsootöö Keskuse peaekspert

12.10-12.30  Sotsiaalteater – „Ühe pere lugu“
Andres Sild, Pille Isat, Aivar Simmermann, MTÜ Moreno Keskus     

Etenduse taustaks näidati ekraanile :
http://www.youtube.com/watch?v=WgVHi3X-2QU

12.30-13.20  Lõuna

13.20-13.40  Laste- ja noortesõbralik linn 2012 – Võru
Kristi Aavakivi, Võru Linnavalitsuse haridusspetsialist                           

13.40-14.00
  Omavalitsusliitude Koostöökogu hariduse- ja noorsootöörühma võidujooks
haridusreformiga 
Vello Jõgisoo, Kose vallavanem                                                  

Ühtsuskooli põhimõte on selles, et igal riigikodanikul on õigus haridusevalguse
osaliseks saada niisugusel määral, kui seda võimaldavad temale ta omad võimed ja
vaimuanded - Johannes Käis


14.00-14.30  Eesti hariduspoliitilised valikud 2013
Liisa Pakosta, Riigikogu kultuurikomisjoni  liige            

14.30-14.50  Haridus - KOVi üks võtmetest  
Aimur Liiva, Kiili valla arendusnõunik

14.50-15.10  Modernsed spordilahendused lastele ja noortele
Priit Aigro, Fixman Eesti OÜ tegevjuht
Ettekande jooksul näidatud lühifilmid:
Lühifilm 1
Lühifilm 2
Lühifilm 3

Tõde on selles, et hea haridus ei ole odav. Harimatus aga läheks riigile veel kallimaks  
maksma - Andres Keevallik


15.10 -15.40
  Rahastamine ja mudel 2013 sügisest?
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuse finantsjuhtimise 
osakonna peaspetsialist                                       

15.40 -16.00  Noorte ettevõtlikkuse arendamise võimalused kohalikes omavalitsustes
Kaisa Orunuk, Eesti Noorsootöö Keskuse noorsootöö kvaliteedi suuna juht - ettekanne
Kristi Ruusamäe, Ida –Viru Ettevõtluskeskuse programmi „Ettevõtlik kool“ programmijuht - ettekanne

16.00-16.10  Kokkuvõte