Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. veebruar 2013

e-KOV, e-riikKolmapäev, 13. veebruar

Saal Allegro


14.00-17.10

Moderaator: Väino Olev, Tallinna linnavalitsuse IT direktor

14.00-14.25 Paberivaba dokumendivahetus kohalikes omavalitsustes? Mida näitab statistika.
Relika Metsallik-Koppel, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna
teenuste arendamise osakonna nõunik

14.25-14.45 GIS Harku vallas
Einar Kivisalu ja Tõnis Kundla, Harku Vallavalitsuse GIS-spetsialistid

14.45-15.05 KOV andmehaldus GIS-vahenditega
Raido Valdmaa, AlphaGIS OÜ GIS-projektijuht

AlphaGIS OÜ
on 2004.a asutatud GIS- tehnoloogia ettevõte ning kuulub rahvusvahelisse ettevõtete gruppi, mis pakub GIS-tehnoloogial ja vastavatel IT-lahendustel põhinevaid teenuseid Islandil, Eestis, Lätis ja Leedus. AlphaGIS OÜ on maailma juhtivaima GIS- ja kaarditarkvara tootja Esri Inc. (Environmental Systems Research Institute) toodete ja lahenduste ametlik edasimüüja, koolitaja ja tehnilise toe pakkuja Eestis.

Täpsem informatsioon: http://www.alphagis.ee/ 

15.05-15.45 KOVGIS EVALD 2013
Vello Solna, Geodata Arendus OÜ

15.45-16.05 Teehoiukavade koostamine IKT vahendite abi
Tanel Ilves, Regio AS geoinfo müügijuht

AS Regio asutati 1990. aastal Tartu Ülikooli spin-off firmana, tänaseni on arendustegevus Regios suure osakaaluga, osaleme Euroopa Raamprogrammi ja teiste sarnaste programmide projektides. Regio tegevusalad on tarkvara, geoinfo ja kaartide loomine ning hooldamine. Meid innustab asukohainfos peituvate uute võimaluste leidmine ja igapäevasesse kasutusse viimine. See on tähtis maailmas, mis tahab järjest rohkem otsida ja teada.

www.regio.ee

16.05-16.25 Tallinna linna e-teenuste arengu käik
Kai Kotka, Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse avalike teenuste ja
linnauuringute osakonna juhtivspetsialist

16.25-16.45 Planeeringuandmete andmevahetus, kaardirakendused, INSPIRE
Eduard Pukkonen, Maa-ameti geoinfosüsteemide büroojuhataja kt

16.45-17.05 Ruumilise planeeringu infosüsteem (RPIS)
Valter Kitsberg, RPIS projektijuht, AS Andmevara (Siseministeerium)