Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 18. veebruar 2013

Parem juht ja ametnik läbi koolituseKolmapäev, 13. veebruar
Saal Duetto

11.50-16.15

Moderaator: Terje Schmidt, AHA Keskusejuhataja

I paneel: Riigiteenistuse ja kohaliku omavalitsuse teenistuse koolitussüsteemide
terviklik arendamine

11.50-12.00 Sissejuhatus päeva

12.00-12.20 Avaliku teenistuse strateegia, koolitussüsteemi võimalikud arenguvariandid
Kaido Paabusk, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja

12.20-12.40 Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide arendamine
Eve Limbach-Pirn, Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja

12.40-13.00 Ülevaade Praxise ja Tallinna Tehnikaülikooli  Uuringust "Avaliku teenistuse
koolitussüsteemi ja arenguvajaduste analüüs" (2011)

Annika Uudelepp, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis juhatuse esimees

13.00-13.15 Küsimused-vastused: K.Paabusk, E.Limbach-Pirn, A.Uudelepp

13.15-13.50 Lõuna

II paneel: Missuguseid teadmisi vajavad ametnikud?

13.50-14.10
Persona V3 personalimoodul I tutvustus
Kaidi Neeme, Fujitsu Service OÜ Persona müügijuht

14.10-14.40 Poliitika analüüsija poliitika kujundamise kompetentsid
Georg Sootla, TLÜ avaliku poliitika professor

14.40-15.10 Juhtimisvõimekusetõstmine: strateegilisest vaatest
tõhusa igapäevasejuhtimiseni

Andres Rannamäe, AR-Portofolio OÜ juht ja konsultant

15.10-15.40 Kommunikatiivsed kompetentsid ametnikutöös
Kaja Tampere,TLÜ Kommmunikatsiooni Instituudi direktor

15.40-16.10 Koostöökultuuri ja -meetodite arendamine avalikus halduses
Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja

16.10-16.15 Kokkuvõte  päevast