Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 28. veebruar 2013

EnergeetikaKolmapäev, 13. veebruar
Saal Andante


12.00-17.50
Moderaator: Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

12.00-12.30 Säästva Linnaplaneerimise nägemus
Hardo Aasmäe, visionäär

12.30-12.45 Jätkusuutlik energia-ja soojavarustus ning kaasaegsed energiasäästumeetmed Tartus
Raimond Tamm, Tartu abilinnapea

12.45-13.10 Kaugküttevõrgud, probleemid ja võimalused
Mare Karotamm, Konkurentsiameti kaugkütteosakonna juhataja

13.10-13.30 Kliimapoliitika seoses kohaliku omavalitsuse üksusega
Meelis Münt, Keskkonnaministeeriumi asekantsler

13.30-14.00 Lõuna

Moderaator: Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik

14.00-14.25 Energiasäästlikud soojuspumba lahendused hoonetele
Lembit Ida, Movek Grupp OÜ

14.25-14.50 Energiasääst elamumajanduses ja ühiskondlikes hoonetes
Ragnar Kuusk, MTÜ Estivok

14.50-15.15 Energiasäästu komplekslahendused ja ventilatsioonisoojuse tagastus
Slaidikava 1
Slaidikava 2
Taivo Kaus ja Aivar Paabo, MTÜ Energiasäästu Assotsiatsiooni (EESA) juhatuse liikmed

15.15-15.30 Kohvipaus

15.30-15.50 Kaugküte versus lokaalküte
Tarmo Saarts, Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhatuse liige

15.50-16.10 Energiajuhtimine kohalikus omavalitsuses
Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaagentuuri (TREA) direktor

16.10-16.35 Tänavavalgustusetulevik ja struktuurivahendite planeerimine
tänavavalgustuse tarbeks

Urmas Raudsaar, Majandus-ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi säästva energia talitus

16.35-16.55 KOV energiasäästu võimalused kaasaegsete valgus-lahendustega
Olavi Prei, AS Silmani Elekter nõukogu esimee

16.55-17.20 Terviklik kortermaja renoveerimine - energiasääst
tasub investeeringu. Näide Rakverest Võidu tn 42

Peeter Pekri, KÜ juhataja

17.20-17.35 Kortermaja energiatarbe vähendamine läbi ventilatsiooni soojuse tagastuse
Taivo Kaus, MTÜ Energiasäästu Assotsiatsiooni (EESA) juhatuse liige

17.35-18.00 Omaenergiaregioon Lõuna-Eestis
Kalle Virkus,Tartu Regiooni Energiaagentuuri energeetika ekspert