Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 22. veebruar 2013

Keskkond, säästev areng, jäätmemajandusKolmapäev, 13. veebruar
Saal Bolero 2


11.50-18.10
   
11.50-13.00 ARENGUKODA
Moderaator: Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

11.50-12.15 2013. aastaks kavandatavad muudatused keskkonna ja maa õigusaktides
Keit Pentus-Rosimannus, keskkonnaminister

12.15-12.30 Riigikohtu 2012. a. praktika keskkonnaõiguse ja planeerimisvaldkonnas
Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige
Lisamaterjal

12.30-12.45 Keskkonnaõiguse tähendus kohalikele omavalitsustele
Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige
Lisamaterjal

12.45-13.00 Ülevaade maamaksu infosüsteemist
Andres Juss, Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.30 TÖÖTUBA: Kas konkurentsi/vabaturu absolutiseerimine
jäätmehooldes tagab avalike huvide parima kaitse ja õigusaktidega pandud
kohustuste jätkusuutliku täitmise?
Keskkonnahoidlik mõõde, majanduslik mõõde, sotsiaalne mõõde, jätkusuutlikkuse ja
elutähtsa teenuse osutamise tagamise mõõde.

Alusmaterjal
http://www.konkurentsiamet.ee/?id=22665 ->
Konkurentsiameti ettepanek konkurentsiolukorra parandamiseks ja jäätmeseaduse muutmiseks 2012

Moderaator: Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

14.00-14.10 Konkurentsiameti soovitused olmejäätmete kogumise turu tagamiseks
Juhan Põldroos, Konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja

14.10-14.25 Jäätmehoolduse korralduse muutmise õiguslik perspektiiv
Carri Ginter, TÜ õigusteaduskonna Euroopa õiguse dotsent

14.25-14.35 Olmejäätmete käitlemise korraldus Euroopas – avaliku ja erasektori osakaal
Harri Moora, SEI-Tallinn programmijuht

14.35-14.45 Korraldatud olmejäätmete vedu 1998-2013
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja

14.45-14.55 Konkurentsiameti ettepanek – kelle huvides?
Rein Haak, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja

14.55-15.05 Kas neitsilik vabaturg sobib jäätmehoolduse korraldamiseks?
Tõnu Tuppits, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus tegevjuht

15.05-15.30 Arutelu esinejate, Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Erki Noole ja
Riigikogu kohalike omavalitsuste ning regionaalpoliitika toetusrühma liikmete ning saali
osavõtul

15.30-16.00 Kohvipaus

16.00-18.10 INNOVATSIOONI JA KOGEMUSTE TUBA
Moderaator: Mihkel Kübar, Jõgeva linnapea

16.00-16.20 Korraldatud jäätmeveoteenuse uue mudeli rakendamise kogemusi
Kertu Tiitso, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna juhataja

16.20-16.35 Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise tulemuslikkus
Viire Viss, Riigikontrolli vanemaudiitor

16.35-16.50 Kudjape prügila ressursisäästlik innovatiivne sulgemine
Valdo Liiv, Kuressaare Linnavalitsuse Kudjape projekti juht

16.50-17.05 Üleujutusriskide käsitlemine rannikupiirkonna ruumilisel planeerimisel
Merle Looring, Häädemeeste Vallavalitsuse arendus- ja keskkonnanõunik
Irja Pede, Häädemeeste Vallavalitsuse ehitusnõunik

17.05-17.20 Säästlike sadevete korraldamise süsteemide rakendamisest. Eeluuring
Loode-Pärnus ja EstLat projektiga kavandatavast

Gen Mandre, maastikuarhitekt

17.20-17.35 Tallinna Energiaagentuur – säästva energiakasutuse põhimõtete rakendaja ja
elluviija

Villu Pella, Tallinna Energiaagentuuri juhataja

17.35-17.50 Valga Haigla kogemustest päikesekütte ja energiasäästu valdkonnas  ning
ülevaade Valga linna teiste energiasäästuprojektide kogemustest

Jüri Teder, AS Valga Haigla haldusjuht

17.50-18.10 Kogemusi  ja ettepanekuid koostööst ja võrgustumisest jäätmevaldkonnas
Tõnu Tuppits, MTÜ Harjumaa Harjumaa Ühisteenuste Keskus tegevjuht