Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 28. veebruar 2013

Ettevõtlus ja kohalik omavalitsusKolmapäev, 13. veebruar
Saal Bolero 1

12.30-17.30

Moderaator:
Toomas Kuuda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Pärnu esinduse juhataja

12.30-13.15 Sissejuhatus teemasse.
Ettevõtlus ja töökohad KOV jätkusuutlikkuse säilitaja ja arengumootorina
Kuidas riik näeb ja soodustab ettevõtluse arengut? Kas sellele saab kuidagi väljaspool
Tallinna ja Tartut ning maapiirkondades kaasa aidata? Kas elanike arvu vähenemine ja
töökohtade kadumine väiksemates kohtades on paratamatu? Kas riik võiks efektiivse
regionaalpoliitikaga asja parandada? Millised võiks olla poliitikad või toetusmeetmed
töökohtade loomiseks väljaspool keskusi?

12.30-12.55 Juhan Parts, majandus-ja kommunikatsiooniminister

12.55-13.15 Kaja Kallas, Riigikogu majanduskomisjoni esimees

13.15-13.35 Krõõt Kilvet, EASi juhatuse liige

13.35-14.15 Lõuna

14.15-15.30 Kohalik omavalitsus kui ettevõtluse arendaja
Töökoht kui regionaalse arengu alus. Kas ja kuidas peaks KOV aitama kaasa ettevõtluse
arengule ja töökohtade loomisele? Milline on olnud senine praktika? Millised on
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevad kohustused ettevõtjate ees ning
mida saaks ja tuleks veel lisaks teha? Millised on kriitilised edu-tegurid ettevõtluse
edendamisel ja soodsate tingimuste loomisel?

14.15-14.40 Luunja valla kogemused soodsa ettevõtluskeskkonna loomisel
Aare Anderson, Luunja vallavanem

14.40-15.05 Kuidas luua ettevõtjatele sobilikku toimekeskkonda?
Aarne Leisalu, Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskuse konsultant
 
15.05-15.30 Arengud Eestile olulisemates majandussektorites
Heli Siiluta, Swedbanki avaliku sektori juht

15.30-15.45 Kohvipaus

15.45-17.25 Ettevõtjad ja kohalik omavalitsus
Kas ja millised eelised on ettevõtte asukohal väljaspool suuremaid keskusi? Mis paneb
ettevõtjaid «ääremaadel" tegutsema ja millised on takistavad asjaolud? Millise
ettevõtlusega saaks ja tasuks tegeleda väiksemates linnades ja valdades? Millist
suhtumist ja abi ootab ettevõtja KOV-lt? Ettevõtjate nägemus ja ootused riigile ja
KOV-le ettevõtluseks soodsate tingimuste loomiseks.

15.45-16.10 Väikelinnades asuvate ettevõtete omaniku ja investori praktilised
kogemused
Avo Kaasik, Masa Invest OÜ juhatuse liige

16.10-16.35 Kodanikuühenduste roll ettevõtluse arengus
Sirje Vällmann, MTÜ ETNA Eestimaal juhatuse esinaine

16.35-17.00 Kes ja miks on ettevõtja maapiirkonnas?
Aivar Niinemägi, MTÜ PAIK (Pandivere Arendus-ja
Inkubatsioonikeskus) juhataja

17.00-17.25 Ettevõtluse paiknemisest ja ettevõtluskeskkonnast Eestis ja Rootsis
Ulf johansson, SWECO Projekt AS

17.25-17.30 Kokkuvõte ja lõppsõnad