Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 12. aprill 2013

Kohalik omavalitsus ja sotsiaaltööKolmapäev, 13. veebruar
Saalid Grande 3


11.50-17.30

Kohalik omavalitsus kui laste kaitsja ja perede toetaja

Moderaator:
Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees

11.50-12.10  Peretoetused
Aleksander Ljudvig, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

12.15-12.45  Laps, kohus ja kohalik omavalitsus
Donald Kiidjärv, Tartu Maakohtu kohtunik TsMS, pere-konnaseadus ja kohaliku
omavalitsuse kohustused ning õigused (lapse eraldamine perekonnast, hooldusõiguse
piiramine, selle ära võtmine, eriti neilt vanematelt, kelle lapsed eelmise seadusega juba
eraldati, esialgne õiguskaitse, lähenemiskeeld. Hagi tagamise avaldus -milline on „pädev
valla- või linnavalitsus". Hagita asjad. Suhtlusõigus lapsega. Eestkoste. Vastavate
taotluste esitamine.)

12.45-13.20  Lõuna

13.20-13.45
  Kiirabireform
Taavi Rõivas, sotsiaalminister

13.45-14.10 Lastega perede toetamise võimalusi kohalikes omavalitsustes
Aile Aedma
Aile Aedma uuris oma magistritöös lastega perede toetamise võimalusi kohalikes
omavalitsustes Harjumaa valdade näitel. Osades valdades pakuti lapsega peredele
mitmesuguseid toetavaid teenuseid, teistes pidi laste-kaitsetöö tegija üksinda vastutama
perede toetamise ja võrgustiku toimimise eest

14.15-14.30 Lastekaitse Eesti suurimas omavalitsuses – lastekaitse Tallinnas
Merike Martinson, Tallinna abilinnapea

14.30-14.40 Kohalike omavalitsuste roll lapsele kasupere leidmisel
Malle Kobin, MTÜ Eesti Kasuperede Liidu juhatuse esimees

14.45-14.55  Kasupered mujal maailmas
Jane Snaith, MTÜ Igale Lapsele Pere juhatuse esimees

15.00-15.25  Millist abi pakub Astangu PTAK kohalikele omavalitsustele?
Tiina Kalevik, Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskusejuhataja
 
15.30-15.45 Riigikontrolli audit „Laste hoolekande probleemid valdades ja linnades"
Tambet Drell, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna auditijuht

15.50-16.10  Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste soovituslikud juhised
Uku Tõrjus, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja

16.15-16.40  Kodanikuühenduste rahastamisejuhendmaterjal
Hille Hinsberg, Poliitikauuringute Keskuse Praxis valitsemise ja kodanikuühiskonna
ekspert. Valminud on kodanikuühenduste rahastamise juhendmaterjali tööversioon.
Juhendis antakse nõu, kuidas toetuste jagamist korraldada selgemini ja läbipaistvamalt.
Millal on õige anda tegevustoetust.

16.45-17.30 Kas tervislik toitumine on rikaste privileeg?
Ene Mägi, toitumisnõustaja, toidutehnoloog ja koolitaja