Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 11. märts 2013

Kohalike omavalitsuste finantsidKolmapäev, 13. veebruar
Saalid Grande 1+2


12.15-18.00

Moderaatorid:
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor
Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

12.15-12.45  Eesti finantsperspektiiv 2014+
Jürgen Ligi, rahandusminister (tbc)

12.45-13.45  Rootsi Kohalikeja Piirkondlike Omavalitsuste Liidu ja
Rootsi Valitsuse suhted
Anders Knape, Karlstadi Volikogu liige, Rootsi Kohalike ja
Piirkondlike Omavalitsuste Liidu (SALAR) president, EL Regioonide Komitee (CoR)
asepresident, Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi
(CLRAE) asepresident, Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu
(CEMR) täitevpresident, Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused (UCLG),
Täitevbüroo liige

13.45-14.15  Lõuna

14.15-14.45  Eesti järgneva kümneaasta arenguvajadused ja prioriteedid
Karl-ErikTender, Rahandusministeeriumi riigieelarve   
osakonna juhataja asetäitja kt

14.45-15.15  Kohaliku omavalitsuse ülesanded, arenguvajadused ja finantsid
Taavi Aas, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

15.15-15.35  Kas valla arengukavata on Eesti Vabariik võimalik?
Mihkel Servinski, Statistikaameti peaanalüütik

15.35-15.55  Kogukondadelt kirsid tordile: "Mida need elanikud
Jälle tahavad?" - Sissejuhatus Kogukondlikusse visiooniloomesse

Teele Pehk, Linnalabori juht

15.55-16.10  Kohvipaus

16.10-16.30  Kohaliku omavalitsuse eelarvestrateegia - kas vajadus või
vormitäide? Eelarvestrateegia mõju iga-aastasele eelarvele

Lisafail 1
Lisafail 2
Ingrid Niid, Saue Linnavalitsuse pearaamatupidaja

16.30-17.00  Kohaliku omavalitsuse maksutulud, tähelepanekuid
kodualuse maa maksuvabastusega seonduvalt

Eha Võrk, Tallinna abilinnapea
 
17.00-17.30  Kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkuse seosed ning raha
vajadus perioodil 2014 - 2020

Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik

17.30-17.50  Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise arengud
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonnajuhataja

17.50-18.00  Seminari kokkuvõte