Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 23. aprill 2012

Eestimaa Linnade ja Valdade ÜldkoguAeg: laupäev, 31. märts 2012 a., 11:00-15:00
Koht: Tallinna Tehnikaülikooli saal (Tallinn, Ehitajate tee 5)


Linnade ja Valdade Üldkogu deklaratsioon

KUTSE

Austatud linnapead, vallavanemad, linna- ja vallavolikogude esimehed,
Linnade Liidu, Maaomavalitsuste Liidu ning maakondlike omavalitsusliitude
üldkoosolekute esindajad ja asendusliikmed.

Eestimaa  Linnade ja Valdade Üldkogu toimub laupäeval 31. märtsil 2012
algusega kell 11.00, Tallinna Tehnikaülikooli saalis (Tallinn, Ehitajate tee 5)

Päevakord (ettepanek):

10.00 - 11.00 Saabumine ja hommikukohv

11.00 - 11.30 Üldkogu avamine, tervitused

11.30 - 11.40 Üldkogu rakendamine

11.40 - 12.00 Regionaalhalduse ja kohaliku omavalitsuse reform või riigi halduskorralduse
                      muutmine.
                      Mart Järvik, Järvakandi vallavanem, Raplamaa Omavalitsuste Liidu
                      esimees, Eesti Linnade Liidu juhatuse aseesimees

        
12.00 - 12.15 Kaasettekanne.
                      Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli               
                      sotsiaalteaduskonna  dekaan, professor

                      REGIONAALHALDUSE REFORM – Miks ja Kuidas?

12.15 - 12.35 Omavalitsuste prioriteedid  Euroopa Liidu uueks eelarvperioodiks
                       (2014-2020)
                       Taavi Aas, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

12.35 - 12.50 Kaasettekanne. Uued arusaamad kohaliku omavalitsuse suutlikkuse           
                      suurendamise võimalustest Euroopas üleilmse finantssurutise tingimusis.
                      Georg SootlaTallinna Ülikooli avaliku poliitika professor
                      Kohaliku autonoomia mõte ja mehhanismid 21 sajandil: Eesti valikud

12.50 - 13.05 Linnade ja Valdade Üldkogu deklaratsioon.
                      Tarmo Loodus, Viljandi Linnavolikogu esimees

13.05 - 13.20 Kohvipaus

13.20 - 13.40 Üleilmse majanduskriisi mõju kohalikele omavalitsustele Euroopas
                      (slaidikava inglise keeles)
                      (slaidikava eesti keeles)
                      Sorin Ioniţă, Euroopa Nõukogu ekspert kohaliku omavalitsuse reformi alal
                      (vt. trükis - LOCAL GOVERNMENT IN CRITICAL TIMES:
                       Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future)

13.40 - 14.00 Kohalike omavalitsuste ja maakondlike omavalitsusliitude                   
                      finantseerimiskorraldus
                      Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik

14.00 - 14.30 Kaasettekanne. Soome kohalike omavalitsuste finantsautonoomia               
                      aluspõhimõtted.
                      Jari Vaine, Soome Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Liidu
                      kohalike omavalitsuste eelarveüksus, ekspert


14.30 - 14.50 Sõnavõtud

14.50 - 15.00 Üldkogu dokumentide vastuvõtmine.

15.00             Üldkogu lõpetamine.

Dokumendid:

Kutse (.pdf)

Päevakord (ettepanek) (.pdf)

Töörühmade materjalid (.pdf, 5,64 MB)

Parkimine ülikoolilinnakus - vt. http://www.ttu.ee/?id=35494

-  -  -  -
Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku (Linnade Päev) liikmete nimekiri on leitav lehelt http://www.ell.ee/volikogu

Jüri Võigemasti ettekanne (.PDF) Üldkogu kokkuvõtetest regionaalministri mõttekoja koosolekul 20. aprill 2012 a.