Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 25. veebruar 2012

Eestkoste ja KOVNELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
GRANDE 3

13.10-16.00

Kui Sa ise ei suuda ja keegi teine ei soovi Sinu eest kosta, siis KOV kostab

Moderaator: Taimi Saarma, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik; Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees

13.10-13.15 Sissejuhatus

13.15-13.45 Hanno Pevkur, Sotsiaalminister

13.45-14.10 Eestkostjaks kohalik omavalitsus, Jõgeva valla näitel
Luule Palmiste, Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist

14.10-14.30 Tagades koostöös KOV-ga erihooldekodu klientide heaolu
Mare Naaber, AS Hoolekandeteenused teenuste spetsialist

14.30-15.00 Juriidiline isik eestkostjana
Elina Madal, MTÜ Eesti Eestkostekorraldus asutaja
Villi Pihl, Kärla vallavanem

15.00-15.20 Sotsiaaltöö spetsialist kui KOVi esindaja kohtus-poolt ja vastu
Katrin Saar, Harju Maakohtu kohtunik

15.20-15.40 Sotsiaaltransport päästab liikuma
Jaan Lõõnik, pojekti „Tööle pääsu takistuste kõrvaldamine ühtse sotsiaaltranspordisüsteemi abil” projektijuht

15.40-16.00 Sotsiaaltöötaja rõõmud ja mured elektriautoga
Toomas Ora, Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist
Marge Rungi, Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talituse vanemspetsialist
Ülo Plakso, Orava vallavanem