Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 1. märts 2012

Linna-valla majandusNELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
BOLERO 1

10.00-12.50

Moderaator: Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.00-10.30 Järelevalve ja liikluskeskkond
Tõnis Sulu, Politsei- ja Piirivalveameti liiklusjärelevalvetalituse juht

10.30-10.45 Kes aitab metsaomanikku?
Jaanus Aun, SA Erametsakeskuse juhatuse liige

10.45-11.05 Kohaliku omavalitsuse elutähtsate teenuste katkestusi põhjustavad riskid
Elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldus
Viljo Rannala
, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist

11.05-11.25 Linnavalgustuse arengusuunad
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

11.30-12.00 Maa-aluste tehnovõrkude ühtse andmebaasi loomine Eestis
Priit Vilba, PhD, Tallinna Tehnikakõrgkooli rajatiste õppetooli juhataja, professor

12.00-12.20 LED valgustuse katsetänava kokkuvõtted
Reio Vesiallik, Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja

12.20-12.50 Arengud telekommunikatsiooni vallas
Toivo Praakel, Elion Ettevõtted AS, võrguarendustalituse direktor

12.50-13.15 Lõuna