Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 25. veebruar 2012

EL finantsperiood 2014-2020NELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal
ANDANTE


10.00-12.30

Moderaator: Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor

10.00–10.15 Uue perioodi siseriiklik ettevalmistus
Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigirahanduse ja strateegia osakonna juhtivanalüütik

10.15-11.00 EL vahendite planeerimise raamistik
Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigirahanduse ja strateegia osakonna juhtivanalüütik

11.00-11.30 EL ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 territoriaalsest dimensioonist
Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

11.30-12.00 2014-2020 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika territoriaalsest koostööst
Kadri Jushkin, Siseministeeriumi Euroopa territoriaalse koostöö büroo juhataja

12.00-12.30 Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetuste hetkeseis ja plaanid
Ülle Lobjakas, Rahandusministeeriumi EL struktuurivahendite ja välisvahendite osakonna nõunik

12:30-14:00 Lõuna