Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 1. märts 2012

Hariduse, noorsootöö ja kultuuri kärajadKOLMAPÄEV, 15. veebruar

Saal
BOLERO 1

11.00-16.30

Moderaator: Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja

11.00-11.05 Sissejuhatus

11.05-11.45 Avaettekanne – Üldhariduse väljakutsed
Jaak Aaviksoo, Haridus- ja Teadusministeerium, minister

11.45-12.05 Ideid erinevatel tasanditel koolivõrgu korrastamisest - Ida-Virumaa
Lauri Jalonen, Nutifikaator OÜ juhatuse liige
Mihkel Laan, Cumulus Consulting OÜ konsultant, juhatuse liige

12.05-12.20 Ideid erinevatel tasanditel koolivõrgu korrastamisest - Harjumaa
Ülle Rajasalu, Harju maavanem

12.20-12.40 Puhta gümnaasiumi eelised täistsüklikooli ees
Ott Ojaveer, Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor

12.40-13.00 Riigi ja KOVide läbirääkimised haridustoetusest
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist - slaidikava
Vello Jõgisoo, KTK HNT töörühma esimees, Kose vallavanem

13.00-13.20 Mänguväljakute rolli kasv haridussüsteemis
Juha Laakkonen, Lappset Group OY, CEO

13.20-14.00 Lõuna

14.00-14.20 Laste ja noorte õiguste kaitsmisest ja edendamisest
Andra Reinomägi, Õiguskantsleri nõunik

14.20-14.40 Muudatused koolieelse lasteasutuse seaduse eelnõus
Tiina Peterson, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert

14.40-15.00 Laste- ja noortesõbralik linn 2011 – Valga
Anneli Rants, Valga haridus- ja kultuuriameti juhataja

15.00-15.20 Noorsootöös osalemise mustrid omavalitsustes
Katrin Pihor, Poliitikauuringute Keskus Praxis majanduspoliitika hindamisekspert-projektijuht

15.20-15.30 Kohvipaus

15.30-15.45 Laste ja noorte kaitse spordis
Edgar Shlümmer, Eesti Noorsootöö Keskuse direktor

15.45-16.00 KOV eraldised spordile 2004-2010 EOK uuringu põhjal
Peeter Lusmägi, Eesti Olümpiakomitee, liikumisharrastuse juht

16.00-16.20 Kultuuripoliitika arengusuundade koostamine
Jorma Sarv, Kultuuriministeeriumi arendus- ja personaliosakonna juhataja

16.20-16.30 Kokkuvõte