Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 26. märts 2012

Keskkond, säästev arengKOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal
GRANDE 3

11.00-17.00

Tulevikku vaatavalt keskkonnast ja arengust – kaitsmise, arendamise ja koostöö kogemusi lähedalt ja kaugemalt.
Seminaripäev toimub koostöös Keskkonnainspektsiooniga ning Riigikantselei säästva arengu komisjoniga.

Moderaator: Kaja Peterson PhD, Riigikantselei juures toimiva säästva arengu komisjoni esimees

11.00-11.20 KOVide panus järelevalves ja Keskkonnainspektsiooni võimalused KOVide toetamisel
Peeter Volkov, Keskkonnainspektsiooni peadirektor

11.20-11.40 Keskkonnajärelevalve korraldamise ja menetlemise kogemusi ja tulemusi 2011. aastal ning ettepanekuid riigi ja kohalike omavalitsuste funktsioonide ja ülesannete täpsemaks määratlemiseks
Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja

11.40-12.10 Keskkonnajärelevalve kogemusi ja ettepanekuid edasiseks:

11.40-11.55 Kuressaare linnas
Heino Vipp, Kuressaare Linnavalitsuse LMO heakorra järelevalvespetsialist

11.55-12.10 Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöös
Riho Karu, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna juhataja

12.10-13.00 Vaba mikrofon ja paneeliarutelu, kus lisaks esinejatele osalevad
Kalev Härk, Valga linnapea;
Kalle Koov, Kuressaare abilinnapea;
Rein Haak, Tartu LV LMO juhataja
Hegri Narusk, Võru LV LMO juhataja;
Mart Järvik, Järvakandi vallavanem

13.00-14.00 Lõuna

14.00-14.20 Teel Euroopa kultuuripealinnast Euroopa roheliseks pealinnaks säästva arengu põhimõtteid rakendades ja EL ning rahvusvahelisi leppeid (Aalborgi kokkulepe, EL säästva arengu strateegia, EL Linnapeade pakt jt) täites
Arvo Sarapuu, Tallinna abilinnapea

14.20-14.35 Jõgeva linna kogemusi Euroopa Liidu säästvate linnade referentsraamistiku (RFSC) rakendusinstrumendi testperioodist
Mihkel Kübar, Jõgeva abilinnapea

14.35-14.50 Bioenergia kasutamise arendused Tartus. Bioenergiavõrgustik.
Jaanus Tamm, projektijuht; Ülle Mauer, Tartu LV LMO keskkonnateenistuse juhataja

14.50-15.05 Vastseliina valla Euroopa Liidu Smart Cities and Communities Initiative SESAC projektis osalemisest saadud kogemusi ning rakendusi Tartu Regionaalses Energiaagentuuris
Martin Kikas, SESAC projekti juht Vastseliinas, praegu Tartu Regionaalne Energiaagentuuri juhataja;
Raul Tohv, Vastseliina vallavanem

15.05-15.25 Ülevaade kasvuhoonegaaside säästu andvate kohalike omavalitsuste investeeringuprojektide rahastamisest
Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist

15.25-15.45 Riigi Kinnisvara AS roll ja koostöö kohalike omavalitsustega kasvuhoonegaaside vähendamise/energia säästmise projektides. Näiteid edu- ja hädalugudest.
Andrus Kõre, CO2 projektidirektor

15.45-16.00 Rio+20 konverentsile esitatud sisenditest rannikupiirkonna majandamise osas ning seostest Eesti rannikupiirkonna olulisemate arengute ja probleemidega
Merle Looring, Häädemeeste VV arendus- ja keskkonnanõunik

16.00-16.20 EL kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panus ÜRO 2012. aasta säästva arengu konverentsi (Rio+20) ettevalmistamisel
Kadri Tillemann, EL Regioonide Komitee keskkonnakomisjoni liige, Keila vallavolikogu esimees

16.20-16.40 Seadusandlik ja institutsionaalne raamistik säästva arengu põhimõtete rakendamiseks Eestis ning Eesti seisukohad Rio+20 ettevalmistamise põhiteemade osas
Keit Kasemets, Riigikantselei strateegiadirektor

16.40-17.00 Vaba mikrofon, kokkuvõte ja lõppsõnad
Kaja Peterson PhD, Riigikantselei juures toimiva säästva arengu komisjon esimees

Fotogalerii (.doc failis)