Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 13. märts 2012

Jäätmehooldus või jäätmehooletusKOLMAPÄEV, 15. veebruar
Saal ALLEGRO

11.00-16.50

Moderaator: Margus Vetsa, Jäätmemaaklerid OÜ, ekspert

Moderaatori sissejuhatus

11.00-11.50 Jäätmekava(ndus)
Osalejad:
Ulvi-Karmen Möller, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist
Mikk Lõhmus, Saue abivallavanem - ettekanne
Tambet Drell, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuste auditi osakond, auditijuht

12.00-12.50 Korraldatud jäätmevedu – kord või korralagedus
Osalejad:
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja - ettekanne
Kalev Aavik, Laus ja Partnerid, advokaat
Juhan Põldroos, Konkurentsiameti järelevalveosakonna juhataja

12.50-13.30 Lõuna

13.30-14.20 Järelevalve
Osalejad:
Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsiooni peainspektor - ettekanne
Peeter Liinsoo, Rae Vallavalitsuse keskkonnajärelevalve spetsialist - ettekanne
Marek Ranne, Vaivara, Toila, Illuka, Jõhvi ja Mäetaguse valdade korrakaitseüksuse juht
  - menetlusteenistuse tutvustus
  - Valla- või linnavalitsuse korrakaitseüksuse tegevuse õiguslikud alused ja seadusest
    tulenevad kitsaskohad tegutsemisel

14.20-15.10 Jäätmekäitlustaristu jätkusuutlikkus
Osalejad:
Kalev Aun, Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse liige
Peeter Eek, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja - ettekanne

Omavalitsuste roll muutuvas jäätmemajanduses
Urmo Heinam, Eesti Energia AS / Iru Elektrijaam, arendusjuht

15.10-16.00 Jäätmehoolduse koostöö(keskused)
Simo Isoaho, Pirkanamaan Jätehuolto OY, arendusjuht - ettekanne
Tõnu Tuppits, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa JHK projektijuht - ettekanne

16.00-16.50 Jäätmehoolduse rahastamine
Osalejad:
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Andrus Kimber, Keskkonnainvesteeringute Keskus, juhatuse liige

Moderaatori sõnavõtt