Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 22. veebruar 2012

Linnade liikuvuskorraldusNELJAPÄEV, 16. veebruar
Saal BOLERO 1

13.15-17.15

Moderaator: Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut,

13.15-13.25 Moderaatori sissejuhatus – Säästva liikuvuse väljakutsed Eestis

13.25-13.50 Uued suunad linnade transpordipoliitikas
Marek Rannala, Tallinna Tehnikaülikool, Veonduslogistika õppetooli doktorant

13.50-14.15 Säästva linna liikuvuse arengukavad
Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut

14.15-14.30 Keila – parem elukeskkond liikluse rahustamise kaudu
Enno Fels, Keila abilinnapea

14.30-14.50 Rakvere VeloCity
Andres Jaadla, Rakvere linnapea

14.50 -15.05 Kohvipaus

15.05-15.25 Eesti transpordi arengukava 2014-2020
Toomas Haidak, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

15.25-15.45 Säästva linnatranspordi rahastamisvõimalused uues finantsperspektiivis, ülevaade linnalise meetme ettevalmistustest
Liis Palumets,  Siseministeerium          

15.45-16.05 Ohutu koolitee ja koolide liikuvuskorralduskavad
Kaur Sarv ja Keiti Kljavin, Linnalabor

16.05-16.20 Tallinn 2011 suurürituste jalgrattaparklate kogemus
Triin Männik, SA Tallinn 2011

16.20- 17.15 Arutelu - Säästva liikuvuse ja kergliikluse edendamise koostöövõimalused Eestis ja Euroopas:
Euroopa Liikuvuskorralduse (EPOMM) võrgustik; Linnad ja liikuvus - LiLi; Eesti Rattarikkaks jt
Mari Jüssi, Säästva Eesti Instituut;

Jalgrattalinnade võrgustik
Sandra Oisalu – Balti Keskkonnafoorum, Mobile 2020