Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 23. mai 2011

Keskkonnajärelevalve.xls fail, kus andmed:

* Keskkonnaalaste väärtegude menetlemine kohalikes omavalitsustes ja
Keskkonnainspektsioonis (KKI) aastatel 2007, 2008, 2009, 2010 väärtegude
paragrahvide lõikes.
* Keskkonnaalaste väärtegude menetlemine aastatel 2007, 2008, 2009, 2010
kohalikes omavalitsuste lõikes keskkonnaalaste väärtegude paragrahvide
kaupa.