Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 4. juuli 2011

Soome-Eesti sõpruslinnade ja -valdade päevadAeg: 31.8.–2.9.2011
Koht: Turu, Soome

logo
Telliskivimüüridest tulevikku – linnad ja vallad loovalade arendajana

NB! Neljas, täiendatud ühisbussi infoga, teade Soome ja Eesti sõpruslinnade ja -valdade
kokkutulekust 31. august – 2. september 2011 Turus, Soomes koos programmi ja
detailse teabega registreerumise, osalemistasu maksmise ning majutumise
broneerimise kohta
.
 


-  -  -
Uus:
NB! Iga osaleja kohta on vaja täita aadressil
https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Suomalaisvirolaiset_ystavyyskuntapaivat_8703
registreerimisvorm
.
 
Kui registreerimisvorm on täidetud, siis vajutades "siirry eteenpäin" on võimalik oma andmeid kontrollida.
 
Seejärel on vaja oma andmed kinnitada klikkides "Vahvista tiedot".
 
Alles seejärel olete registreerunud ja Teie e-posti aadressile saabub vastav elektrooniline teade.
 
Lõpliku kinnituse osalemise kohta saab iga osaleja peale seda kui üritusel osalemise tasu on makstud.

NB! Transport Soomes Helsingi-Turu ja Turu-Helsingi
Turu linn korraldab transpordi eribussiga (bussidega) Helsingi-Turu ja Turu-Helsingi.
Ühisbussi kasutada soovijatel sobiks broneerida piletid TALLINK Star/Superstar laevale
31.08. väljumisega Tallinnast kell 11.00 ja tagasisõiduks Helsingist 02.09. kell 17.30 väljuvale
Star/Superstar laevale.
NB! Ühisbussi kasutamise soovist tuleb varakult/võimalikult koheselt teatada soomepoolsele
peakorraldajale, keeleks on MIKA AKKANEN (mika.akkanen@turku.fi)
Teha ka vastav märge bussisõitu soovivate inimeste arvu kohta osalemistasu ülekande
selgituste väljale.
-  -  -
Kuidas on seotud loovus ning linnade ja valdade arendamine?
Millised on omavalitsuste võimalused loovalade arengu toetamiseks?
Kas omavalitsused üldse peaksid loovalasid toetama?


Turus korraldatavate Soome-Eesti sõpruslinnade ja -valdade päevade teemaks on
omavalitsuste võimalused loovalade arendajatena. Kolmapäeva õhtust reede
pärastlõunani kestev üritus pakub võimaluse kuulata ekspertide esitusi, töötada
väikestes gruppides ning vahetada arvamusi ja kogemusi erinevate suurustega
omavalitsustes elavate osalejate vahel. Üritusele on teretulnud nii volikogude ja
valitsuste liikmed, ametnikud, eksperdid kui ka sõprusseltside esindajad.
Soome-Eesti sõprusvaldade päevi korraldavad Soome Kohalike ja Regionaalsete
Omavalitsuste Liit (Suomen Kuntaliitto), Eesti Linnade Liit ja Eesti Maaomavalitsuste
Liit koostöös Turu linnaga.

Üldinfo:
http://www.turku.fi/Public/default.aspx?nodeid=18079&culture=fi-FI&contentlan=1

logo_alla

 -- -- --
Eesti ja Soome sõpruslinnade ja -valdade kokkutuleku korraldamine Soomes, Turus 2011. aastal    
lepiti Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude ja Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste
Liidu  (Kuntaliitto) vahel kokku 2008. aastal, kusjuures kokkutuleku aasta ja koht fikseeriti
liitude 8.12.2008 allkirjastatud koostööprotokollis. Turu linn, kes ise oli 2008. aastal esitanud
oma soovi olla kokkutuleku toimumise kohaks, on aktiivselt alustanud kokkutuleku
planeerimisega.

8. märtsil edastasime kõigile ELL liikmetele esimese teate kokkutulekust ja eelkutse
sõpruslinnade ja -valdade järjekordsele, kokkutulekute reas juba kuuendale kokkutulekule
SOOME-EESTI SÕPRUSLINNADE JA VALDADE PÄEVAD “Telliskivimüüridest
tulevikku – linnad ja vallad loovalade arendajana”.

Taust: Sõpruslinnade ja -valdade kokkutulekud toimuvad vaheldumisi Eestis ja Soomes ning
ka nende ettevalmistamine toimub koostöös – Soome Kohalike ja Regionaalsete
Omavalitsuste Liit (Soome Omavalitsusliit), Eesti Linnade Liit koos EMOL-ga ja
toimumiskoha linn, milleks sel korral on koos Tallinnaga Euroopa kultuuripealinnaks olev
Turu.

Varasemad kokkutulekud on toimunud:

·    Pärnus 22.-24.08.1996 (I)
·    Tamperes 21.-22.09.1998 (II)
·    Tartus 6.-7.09.2001 (III)
·    Kotkas 7.-8.09.2005 (IV)
·    Võrus 21.-23.05.2008 (V)

Mida linn/vald peaks tegema, et oma panus sõpruslinnade ja –valdade päevade
õnnestumisse anda?

Alustada osalemise kavandamisega varakult:
·    linna-/vallapoolse kontaktisiku nimetamine;
·    volikogu ja linnavalitsuse delegatsiooni nimetamise kavandamine
·    kohalike sõprusseltside esindajate teavitamine;
·    sõpruslinna/-vallaga kontakeerumine, et võimaluse korral oleks mõlemapoolne osalemine;
·    ettepanekute edastamine linna/valla heade kogemuste esiletoomiseks loovalade arendamisel.

Eelkutse ja edasine info:     www.turku.fi/tiilimuuri (kokkutuleku veebileht)
Kontakt ELL-s:         Irja Alakivi (irja.alakivi@ell.ee)