Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 2. märts 2011

02. märtsil algas Tallinna Teaduspargis Tehnopol kohalikele omavalitsustele ja korteriühistutele mõeldud taastuvenergia teemaline haldusjuhtimise koolitus PATRESPATRES keskendub kohalike omavalitsuste, korteriühistute, sotsiaalmajade jm, neid ühendusi toetavate asutuste töötajate koolitamisele taastuvenergia kasutusvõimaluste teemal.

Projekti rahastab Intelligent Energy Europe (IEE) Programmi raames Euroopa Komisjon. PATRESes osaleb 7 riiki.

PATRES keskendub kohalike omavalitsuste, korteriühistute, sotsiaalmajade jm, neid ühendusi toetavate asutuste töötajate koolitamisele taastuvenergia kasutusvõimaluste teemal, s.h. vajalike määruste ja kohaliku poliitika rakendamine nii era-, kui ühiskondlikes hoonetes.
Eesmärgiks on realiseerida hoonete ehitamist ja renoveerimist puudutavaid õigusakte ja määrusi ning aidata läbi viia keskkonnasäästlike riigihankeid.

PATRES pakub avalikule sektorile professionaalset nõu ja juhendamist ning võimalust läbi rahvusvahelise tasandi ja koostöövõrgustike paremini mõista, kuidas efektiivsemalt kasutada taastuvenergiaallikaid.

PATRES projekti esimene etapp on koolitus, mis on struktureeritud neljaks mooduliks ja hõlmab põhilisi taastuvenergial ja energiatõhususel põhinevate tehnoloogiate tehnilisi ja turuga seotud aspekte, regulatiivset raamistikku, taastuvenergia allikate edendamise ja levitamise mehhanisme ja tugiskeeme, toimivate regulatsioonide ja määruste koostamise viise ning protsesside juhtimist.

Teine etapp sisaldab mitmeid tugitegevusi nagu juhendamine, parimate näidete külastused (best practices) ning võrgustike-ja koostöövõimalused, jõudes lõpptulemusena pilootprojektini, kus on oluline kasutada energiasäästu alaseid õigusakte või määrusi (mis on siis kas selle tarbeks loodud või kohandatud).

Koolitusele on registreerunud 17 kohalike omavalitsuste ja korteriühistute esindajat. Lähem info projekti kohta www.patres.net.