Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 11. märts 2011

Edumeelne omavalitsusNELJAPÄEV, 17.veebruar 2011
Saal ALLEGRO


10.00-16.10

Moderaator: Vello Jõgisoo, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees, Kose vallavanem

10.00-10.10 Seminari rakendamine

10.10-10.40 Harju maakonna linnade ja valdade võimalused
Ülle Rajasalu, Harju maavanem

10.40-11.10 Finantsplaneerimine koostöö edumudelis Saue valla näitel
Andres Laisk, Saue vallavanem

11.10-11.40 Uued võimalused ÜT kasutamiseks – piirideta omavalitsused ja maakonnad
Kuno Rooba, Saku vallavanem

11.40-12.10 Koostööprojekt: “Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimaluse
tõstmine“

Mikk Lõhmus, TTÜ;
Margus Metssalu, projektijuht

12.10-12.40 Vabatahtlikult kohustuslik ühistegevus Harjumaa kultuuritöö mudeli toimimisel
Ruth Jürisalu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik

12.40-13.30 Lõuna

13.30-14.00 Pealinna piirkonna ühtne kergliiklusteede võrgustik
Pear Tang, projektijuht

14.00-14.30 Haraka Kodu, Haiba Lastekodu, HOL liikmete koostöönäide
Kalev Martens, Haraka Kodu initsiatiivgrupi liige
Sirje Just, Haiba Lastekodu juhataja
Vello Jõgisoo, Kose vallavanem

14.30-15.00 Kodanikuühendused tihedamast koostööst omavalitsustega
Urmo Kübar, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja

15.00-15.30 Moesõna või töötav mudel – kohalike omavalitsuste roll ja motivatsioon klastrite arendamisel
Harli Uljas, Ülle Puustusmaa, BDA Consulting

15.30-16.00 Mida näitab Vändra, Tootsi, Kaisma ja Järvakandi valdade ning Vändra alevi ühinemise
ettevalmistamise uuringu kogemus
Mart Järvik, Järvakandi vallavanem

16.00-16.10 Seminari kokkuvõte