Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 7. märts 2011

Masu mõjud töösuhetesNELJAPÄEV, 17.veebruar
Saal BOLERO 2


10.00-16.00

Moderaator: Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

10.00-10.10 Seminari rakendamine

10.10-10.40 Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis
Meelis Kitsing, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse
juhataja

10.40-11.10 Uus töölepingu seadus – müüdid ja tegelikkus
Harri Taliga, Ametiühingute Keskliidu esimees

11.10-11.40 Mida näeb, teeb ja tajub töötukassa osakond maakonnas
Hetti Kask, Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna juhataja

11.40-12.10 Regionaalse pendelrände uuringust ja selle järeldustest
Professor Rein Ahas, Tartu Ülikooli geograafia osakonna Inimgeograafia ja
regionaalplaneerimise õppetooli juhataja
Siiri Silm, Tartu Ülikooli geograafia osakonna Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise
õppetooli teadur

12.10-12.40 Mille üle oleks põhjust arutleda avaliku teenistuse arengusuundade kavandamisel

12.40-13.30 Lõuna

13.30-14.00 Isikuandmete töötlemine töösuhetes
Ants Nõmper, Raidla, Lejins & Norcous Advokaadibüroo, vandeadvokaat

14.00-14.20 Esimese aasta tähelepanekud maavalitsuste personali ja raamatupidamisteenuste
ümberkorraldamisel

Lia Hussar (asendab: Ülle Johanson), Viljandi Maavalitsuse raamatupidamise ja personaliarvestuse osakonna juhataja

14.20-14.50 Kuidas on läinud ja mis seisab ees avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja
mittetulundusühingute töötajate koolituse ja arendamise meetmega

Urmo Merila, Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu struktuurivahendite ja välisvahendite
osakonna vastutav nõunik

14.50-15.20 Personalitöötajate koostöö ja koostöövõrgustiku võimalused
Anu Peljo, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

15.20-15.50 Elukestev õpe
Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna Linnakantselei, konsultant

15.50-16.00 Seminaripäeva kokkuvõte (Toomas Sepp, moderaator)