Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 17. märts 2011

Linna-valla majandusNELJAPÄEV, 17.veebruar
Saal GRANDE 3

10.00-15.40

Moderaator: Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.35 Teehoolduse probleemid. Jalgtee ja jalgrattatee teeseadusest tulenevalt
Taivo-Ahti Adamson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
teedetalituse juhataja

10.35-10.55 Kergliiklusteede areng
Ain Valdmann, PhD, Tallinna Kommunaalameti juhataja

10.55-11.15 Kohalike teede ja tänavate seisukorra määratlemise olulisus teehoiutööde planeerimisel ja
rahastamisel
Taimo Murer, Teede Tehnokeskus AS, juhatuse esimees

11.15-11.30 Ülevaade eesti tööturust
Tairi Rõõm, Eesti Pank, uurimistööde juhendaja

11.35-11.55 LED valgustuse katseprojekt
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja

11.55-12.15 Kanaliseerimine
Reio Vesiallik, Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhataja

12.15-13.00 Lõuna

13.00-13.20 Vee-ettevõtluse tulevikust kohalikes omavalitsustes ehk kuidas pakkuda kvaliteetset teenust
tariife tõstmata
Reigo Marosov, Watercom OÜ arendusprojektide juht

13.20-13.40 Kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 rakendamine kommunaalametis
Marrit Murre, Tallinna Kommunaalameti kantselei juhataja

13.40-14.00 Kohalike omavalitsuste kaardirakendus. Maareformi lõpetamisega seonduvad probleemid
Anne Toom, Maa-ameti peadirektori asetäitja kt

14.20-14.40 Riigikontrolli aruanne “Ülevaade valdade ja linnade maast”
Illar Tõnisson, Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakond, auditijuht

14.40-15.00 KOV ja koha turundamine IT lahenduste abil
Tanel Ilves, Regio AS

15.00-15.20 Aadressiandmete süsteem aastal 2011
Mall Kivisalu, Maa-ameti aadressandmete büroo juhataja kt

15.20-15.40 Kohanimi kui väärtus
Aule Kikas, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna
peaspetsialist