Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 29. märts 2011

Kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia- ja poliitika, majanduslik võimekus ja arengNELJAPÄEV, 17.veebruar 2011
Saal GRANDE 1+2


10.00-17.00

Kas Eesti omavalitsussüsteem liigub Lõuna- Euroopa tsentraalse juhtimise või Skandinaavia detsentraliseerimise suunas. Mis võimalused on omavalitsustel ise oma tulu kavandada ja oma õiguste eest seista.

Sessioon I


Moderaatorid: Jüri Landberg, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees; Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste
Liidu tegevdirektor

10.00-10.30 Fiskaalpoliitilised eesmärgid ning riigi ja kohalike omavalitsuste roll selles
Ivar Sikk, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler

10.35-11.05 Omavalitsuste arvamus finantssüsteemi autonoomiast ja tegevustest, millised peaks ellu
viima omavalitsuste tulubaasi stabiliseerimiseks ja omavalitsuste fiskaalse võimekuse
parandamiseks

Märt Moll, EMOL finantsnõunik

11.10-11.40 Riigikontrolli võimalused kontrollida omavalituste tulude piisavust nende ülesannete
täitmiseks

Airi Mikli, Riigikontrolli peakontrolör

11.45-12.15 Kas ja kuidas võiks riigiorganite, poliitikute, teadlaste ja omavalitsustegelaste
koostöö/partnerlus aidata kaasa omavalitsussüsteemi ja riikliku juhtimise arengule?

Leif Kalev, TÜ riigiteaduste Instituudi direktor, dotsent

12.20-13.00 Kuhu lähed Eesti kohalik omavalitsus?
Professor Sulev Mäeltsemees, TTÜ Sotsiaalteaduskonna dekaan

13.00-14.00 Lõuna

Sessioon II

Moderaatorid: Taavi Aas, Eesti Linnade Liidu esimees; Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

14.00-14.30 Riigi maksupoliitika, maksukoormuse kujunemine ja kohalike maksude ning kohalikele
omavalitsustele laekuvate riiklike maksude planeerimine maksupoliitika planeerimise osana
Rahandusministeerium

Jürgen Ligi, Rahandusministeerium, minister

14.35-15.05 CLRAE ja OECD soovitused kohalike omavalitsuste valdkonna reguleerimiseks, riigi tegevus
nende täitmisel. Riigikohtu otsuse täitmise jätkamine 2011 aastal

Väino Tõemets, Siseministeerium, Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna
juhataja

15.10-15.40 Eelarveläbirääkimiste arengud ja tulemused, millest need sõltuvad
Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor

15.45-16.15 Rasked valikud raskel ajal: majandus (poliitika) kriisijärgses Euroopas ja väljakutsed Eestile
Natalie Lubenets, Euroopa komisjoni majanduse ja rahanduse peadirektoraat

16.20-16.50 Kaasava eelarvemenetluse kontseptsioon
Ivar Tallo
, e-Riigi Akadeemia juhatuse liige

16.50-17.00 Moderaatorite ja paneeli korraldajate kokkuvõte paneeli esinemistest ja tulemusest