Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 28. veebruar 2011

VälissuhtedKOLMAPÄEV, 16. veebruar 2011
Saal ANDANTE

14.30-17.30

Moderaator: Toivo Riimaa, Eesti Linnade Liidu asedirektor

14:30-15.00 Euroopa Liidu väliskaubandus
Paavo Palk, Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, esinduse juhi kt

15.00-15.30 EL Välispoliitika Regioonide Komitee võtmes
Jüri Pihl, Regioonide Komitee CIVEX komisjoni liige

15.30-16.00  Arengukoostöö ja mestimine
Martin Karner, Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo
lauaülem

16.00-16.30 Eesti suhted Aasia riikidega
Jaanus Varu, Välisministeeriumi Aasia, Austraalia ja Okeaania büroo nõunik

16.30-17.00 Eesti ja Venemaa suhted
Katrin Kanarik, Välisministeeriumi Venemaa büroo direktor

17.00-17.15 EU 2020 ja Eesti konkurentsivõime kava “Eesti 2020”
Ille Allsaar, Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

17.15-17.30 Rakvere välissuhete näited
Andres Jaadla, Rakvere linnapea