Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 8. märts 2011

Energiasääst ja innovatiivsus avalikus sektorisKOLMAPÄEV, 16. veebruar
Saal DUETTO

14.00-17.50

Moderaator: Aare Vabamägi, Kliima –ja Energiaagentuuri (KENA) KOV-ide arendustegevuse projektijuht

14.00-14.20 Avasõnad
Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor
Kristiina Rebane, KENA juhataja
Aare Vabamägi, CEMR Energia töögrupis EMOL-i esindaja, KENA KOV-ide
arendustegevuse projektijuht

14.20-14.40 Väikeasulate kaugkütte hinnad energiasäästlike tarbijate olemasolul
Märt Ots, Konkurentsiameti peadirektor

14.40-15.00 Kaugkütte jätkusuutlikkus väikeasulas, kas kaugküttepiirkond on hädavajalik?
Lauri Tammiste, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika
osakonna juhataja

15.00-15.20 Kaugkütte roll energiastrateegias
Teet Eelmere, Fortum Termest AS

15.20-15.40 Energiaühistu – võimalus maapiirkonnas kaugkütet ja töökohti säilitada
Marek Strandberg, Riigikogu liige

Arutelu

15.45-16.00 Kohvipaus

16.00-16.20 Energiasääst korruselamutes
Heino Uussaar, Movek Grupp OÜ juhataja

16.20-16.40 Kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkus energiatõhusa elukeskkonna kaudu:
Innovatiivse hoone ja elukeskkonna kompetentsikeskuse ja Eesti ECO Klastri
võimalused munitsipaalehitiste vastavusse viimiseks EL 2020.a. nõuetega

Meelis Linnamägi, SA Innovatiivse hoone ja elukeskkonna kompetentsikeskuse
juhataja

16.40-17.10 Ökoloogiline ja energiasäästlik hoone avalikus sektoris (Tallinna linnavalitsuse uue hoone projekteerimine)
Viljar Meister, Tallinna linna haldusdirektor

17.10-17.30 Tuleviku elukeskkond algab planeerimisest
Meelis Kähri, Optimal Projekt OÜ juhatuse liige

17.30-17.50 Tuul ja Päike KOV haldusalas
Anti Tiik, Bakeri OÜ spetsialist