Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 7. märts 2011

Tasemel planeering on edu võtiKOLMAPÄEV, 16. veebruar
Saal BOLERO 2

14.30-18.00

Moderaator: Endel Lepik, Viimsi abivallavanem

14.30-14.40 Seminari rakendamine

14.40-15.10 Territoriaalne kirjusus ja sünergia Euroopa ruumipoliitikates: Eesti näiteid
Antti Roose, Tartu Ülikooli inimgeograafia teadur

15.10-15.40 Riigi, maakonna ja kohaliku omavalitsuse tasandi suhe üleriigilise planeeringu Eesti 2030 kujunemisel
Tavo Kikas, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõuniku kt

15.40-16.10 Teemaplaneering - Järva maakonna sotsiaalne infrastruktuur ja selle elluviimine
Tiina Oraste, Järva maavanem

16.10-16.40 Kui uus valla üldplaneering hakkab valmis saama
Herkki Olo, Rapla Vallavalitsuse arendusnõunik

16.40-17.10 Narva Futura - uus terviklik elu- ja ettevõtluskeskkond Ida-Virumaal
Priit Kotkas, MTÜ Virumaa Tööstuspark juhatuse esimees
Veikko Luhalaid, Vaivara vallavanem

17.10-17.40 Ruumilise planeerimise õppekava arendamise valikud Eesti ülikoolides
Antti Roose, Tartu Ülikooli inimgeograafia teadur

17.40-17.50 Seminari kokkuvõte