Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 28. veebruar 2011

Keskkonnnakliinik „Parema elukeskkonna suunas”KOLMAPÄEV, 16. veebruar 2011
Saal Grande 3

14.15-17.30

Moderaatorid: Jüri Ratas, Riigikogu aseesimees ja Aivar Nigol, Otepää Vallavolikogu esimees

14.15-14.35 2011. aastaks kavandatavad muudatused keskkonna ja maa õigusaktides
Jaanus Tamkivi, Keskkonnaministeerium, minister

14.35-14.45 Vaba mikrofon

14.45-15.15 Turg – kas a priori parim lahendus avalike teenuste pakkumisel või
ummiktee? (In-house erandi keelustamine linnadele ja valdadele korraldatud
jäätmeveos)

Veiko Lember, TTÜ avaliku halduse instituudi teadur

Kaasettekanne
Avalike teenuste pakkumisest (mõned mõtted)
Kaimo Käärmann-Liive, Eesti Linnade Liit, konsultant

15.15-16.15 Arutlusring ja vaba mikrofon KOV õiguste ja vabaduste tagamise vs
kitsendamise teemadel (In-house erandi keelustamine omavalitsustele, lubamine
riigile)
Moderaator: Jüri Ratas, Riigikogu aseesimees
Arutluses osalevad: Kaimo Käärmann-Liive, ELL; Rein Haak, Tartu LV;
Jüri Landberg
, EMOL; Kuno Erkmann, Paikuse VV;
Toomas Väinaste
, Vinni VV; Aivar Nigol, Võru LV; Veiko Lember, TTÜ

16.15-16.35 Üleujutusohuga seotud riskid - esialgse hindamise tulemused Eestis
Tiia Pedusaar, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist

16.35-16.45 Vaba mikrofon

16.45-17.05 Tallinna linna säästva energiamajanduse tegevuskava 2010-2020
koostamisest ja sellega kavandatavast

Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja

17.05-17.20 Tuulikute keskkonnamüra ja selle levimist mõjutavad tegurid
Jane Adler, TÜ magistrant

17.20-17.30 Kokkuvõte ja lõppsõnad
Jüri Ratas ja Aivar Nigol