Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 1. märts 2011

Sotsiaalne sidusus ja tervishoidNeljapäev, 17. veebruar
Saal DUETTO


10.00-15.45

Moderaator: Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

10.00-10.05 Sissejuhatus

10.05-10.25 Tervitussõnad
Marelle Erlenheim, Sotsiaalministeeriumi kantsler

10.25-10.40 Eesti Toidupanga tegevusest
Piet Boerefijn, Toidupanganga tegevjuht
Helga Timmerman, Toidupanga koordinaator

10.40-11.00 Trendid ja tegevused rahvatervises
Ene Augasmägi, Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakonna tervisepoliitika
juht
Triinu Täht, Sotsiaalministeeriumi Rahvatervise osakonna peaspetsialist

11.00-11.30 Kohaliku omavalitsuse terviseprofiil – kellele ja milleks?
Tiia Pertel, Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonna juhataja

11.30- 11.45 Kohvipaus

11.45-12.10 Sotsiaaltöötaja kui piksevarras
Professor Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonna
Tööstuspsühholoogia Instituudi psühholoogia õppetooli juhataja

12.10-12.30 Kui hooliv on kohalik omavalitsus oma laste ja noorte suhtes
Anu Leps, Justiitsministeeriumi Kriminaalteabe ja -analüüsi talituse nõunik
Urmo Reitav, UNICEF Eesti projektijuht

12.30-12.55 Laste ja perede arengukava – targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond
Anniki Tikerpuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja

12.55-13.40 Lõuna

Moderaator: Kurmet Müürsepp, Antsla Vallavolikogu esimees, VV ja KTK läbirääkimiste TST töörühma kaasesimees

13.40-13.45 Sissejuhatus

13.45-14.10 Hoolekanne loomariigis
Aleksei Turovski, Tallinna Loomaaia zooloog

14.10-14.30 Sotsiaalne talupidamine
Indrek Rohtma, Eestimaa Talupidajate Keskliidu nõunik

14.30-14.55 Kuidas jaotub kuritegevus üle Eesti?
Jako Salla, Justiitsministeeriumi Kriminaalpoliitika osakonna nõunik

14.55- 15.15 Uudsed lahendused õueala tervisespordiseadmetele ehk tervisesport kolmele generatsioonile
Priit Aigro, Fixman Eesti juhatuse liige, Lappset'i Eesti piirkonna müügidirektor

15.15-15.35 Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011
Dein-Tom Tõnsing, Siseministeeriumi regionaalvaldkonna osakonna projektijuht

15.35-15.45 Kokkuvõte