Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 27. detsember 2010

Läänemereriikide Subregionaalne Koostöö - Baltic Sea States Sub-regional Co-operation (BSSSC)BSSSC asutati 1993. aastal. Sisuliselt on tegemist poliitilise võrgustikuga, mille liikmeskonna moodustavad piirkonnad, mis administratiivselt asuvad allpool keskvalitsust. Läänemere piirkonna kümnes riigis on 170 sellist piirkonda.

BSSSC juhatusse kuulub igast Läänemere piirkonna riigist kaks poliitikut. BSSSC liikmetel ei ole liikmemaksu kohustust ja sellega seonduvalt ei ole liikmelisus konkreetselt määratletud. Liikmemaksu puudumisest tulenevalt ei oma BSSSC rahalisi vahendeid. Sekretariaadi ülevalpidamine liigub rotatsiooni korras ühest riigist teise. Käesoleval perioodil asub sekretariaat Poolas, Lääne-Pomeraanias (West Pomerania).

Eesti Linnade Liidu esindaja on kuulunud BSSSC juhatusse alates organisatsiooni moodustamisest.

ELL esindaja - Põlva vallavanem Arne Tilk
EMOL esindaja Taebla vallavanem Ülle Erman
Läänemere noorte esindaja - Gert Tarand (Tallinn)

Analoogiliselt sekretariaadi rotatsiooniga ringleb ka Aastakonverentside korraldamise kohustus.

Eesti (Pärnu Maavalitsus) korraldas Peakonverentsi 2000. aastal Pärnus ning ELL ja EMOL XVIII Peakonverentsi Tallinnas, Meritoni hotelli konverentsikeskuses 12.-14. oktoobril 2010.