Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 15. juuni 2010

Tallinna Ülikool ja Eesti Linnade Liit sõlmisid koostöölepinguTallinna Ülikooli rektor Rein Raud ja Eesti Linnade Liidu (ELL) juhatuse esimees Taavi Aas sõlmisid täna, 15. juunil koostöö raamlepingu, et arendada ja tihendada ülikooli koostöösidemeid Eesti Linnade Liidu ja viimase liikmetega.

15. juuni 2010

Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud ja Eesti Linnade Liidu (ELL)
juhatuse esimees Taavi Aas sõlmisid täna, 15. juunil koostöö
raamlepingu, et arendada ja tihendada ülikooli koostöösidemeid
Eesti Linnade Liidu ja viimase liikmetega.

Vastastikust koostööd plaanitakse eeskätt linna- ja
regionaalpoliitikas - ülikool konsulteerib ELLi või tema liiget
suuremate projektide käivitamisel, eelkõige linnapoliitilistes,
regionaalpoliitilistes, keskkonnakaitsealastes ja
sotsioloogilistes küsimustes, viies vajadusel läbi partnerile
huvi pakkuvaid rakendusuuringuid või pakkudes vastavate
valdkondade eksperte. ELL pakub ülikooli liikmetele kohaliku
omavalitsuse tegevusvaldkonda käsitlevaid uurimisteemasid.

Rein Raud ja Taavi Aas avaldasid allkirjastamisel heameelt ka
varasema koostöö üle ning nentisid, et linnade ja omavalitsuste
tööd peaks veelgi enam toetama teaduspõhine diskussioon, mis
aitaks regionaaltasandil jõuda üha positiivsemate tulemusteni.

Tallinna Ülikooli ja Eesti Linnade Liidu koostööleping sõlmiti
tähtajatuna.