Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 4. mai 2010

27. aprillil tegi Eesti Linnade Liitu esimese külaskäigu Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Kuntaliitto) uus tegevdirektor Kari-Pekka Mäki- Lohiluoma koos rahvusvahelise koostöö sekretäri Helena Johanssoniga.Kohtumisete käigus arutati kohalike omavalitsuste koostööd ja läbirääkimisi riigiga kohalikele omavalitsustele olulistes küsimustes.

Täpsemalt peatuti kohtumistel muu hulgas alljärgneval - eelarve- ja kohalike omavalitsuste tulubaasi küsimused,  liitude esindajate kaasamine õigusaktide ettevalmistamisse ja oluliste muudatuste kavandamisele, riigi strateegiline käitumine ja valikute tegemine kohalikke omavalitsusi puudutavates küsimustes majanduskriisi tingimustes jne.

Visiidi ajal kohtuti Riigikogu aseesimehe Jüri Ratasega, Rahandusministeeriumi makromajanduspoliitika osakonna juhataja Andrus Säälikuga ning kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivikuga.

Külastati ka Tallinna linnavalitsust, kus toimus pikem jutuajamine linnasekretär Toomas Sepaga ning õhtul enne tagasilendu Soome toimus mõtetevahetus regionaalminister Siim-Valmar Kiisleriga.

Koostöö Soome omavalitsusliidu ja Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude vahel toimub juba 1994. aastast kolmepoolse regulaarselt uuendatava koostööprotokolli alusel.

Sõpruskoostöö suursündmusteks on kordamööda Soomes ja Eestis toimuvad sõpruslinnade ja -valdade kokkutulekud ning nendega kaasnevad konverentsid. Järgmine, järjekorras kuues kokkutulek ja konverents toimub 2011. aastal Turus, Soomes.

Alates 2010. aasta algusest on Soomes 342 kohalikku omavalitsust, kes kõik on ka liidu liikmed. Üle 100 000 elanikuga kohalikke omavalitsusi on Soomes 8. Soome kohalike omavalitsuste üldarv on viimastel aastatel vähenes 2009. a alguses 67 võrra, kuna toimus mitmeid vabatahtlikke, kuid  raamseaduse alusel pikalt ja põhjalikult ettevalmistatud ning riigi poolt rahaliste vahenditega toetatud ühinemisi.

Linnade ja valdade arvu muutus Soomes 1917-2010
(Allikas: http://www.kunnat.net/k_perussivu.asp?path=1;29;374;36984;31661;4869)