Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 2. märts 2010

03.02.2010 Uudiskiri 1/101. Kokkuvõtted Linnade ja Valdade Päevadest 2010
2. ELL-i uus juhatus
3. 20 aastat tagasi tunnistati ELL-i likvideerimismäärus mitteõiguspäraseks
4. Sõprusomavalitsuste seminar 25.-26. märtsil Tallinnas

 
1. Kokkuvõtted Linnade ja Valdade Päevadest 2010
 
16.-17. veebruaril toimunud Linnade ja Valdade Päevadel oli:
 
Linnade ja Valdade Päevadel oli kahel päeval summaarselt osalejaid 1145
 
Teemaplokke: 12
Kahel päeval esinejaid ja moderaatoreid: 98
Kuulajaid: mõlemal päeval osales üritusel 196 kuulajat. Lisaks nendele osales esimesel
päeval 280 ning teisel päeval 250 kuulajat.
Ettevõtteid stendidega: 25  
 
Esinejate slaidikavad on kättesaadavad http://portaal.ell.ee/14963   
 
2. ELL-i uus juhatuse esimees on Tallinna abilinnapea Taavi Aas   
 
Eesti Linnade Liidu volikogu valis 16. veebr. uueks juhatuse esimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aasa.
 
ELL-i juhatuse liikmeteks valiti
Kersti Sarapuu, Paide linnapea,
Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees,  
Mart Järvik, Järvakandi vallavanem,
Jaanus Karilaid, Haapsalu linnavolikogu esimees,
Aadu Must, Tartu linnavolikogu esimees,
Andrus Saar, Kohila vallavanem.

ELL-i volikogu valis linnade liidu juhatuse aseesimeesteks Mihkel Juhkami ja Andrus Saare

Linnade Liidu üldkoosolek (Linnade Päev) kinnitas liidu tegevussuunad aastateks 2010-2013.
 
3. 20 aastat tagasi tunnistati ELL-i likvideerimismäärus mitteõiguspäraseks

1940. aasta 17. augustil anti ENSV võimude poolt välja dekreet Eesti Linnade Liidu ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu likvideerimiseks.  

20 aastat tagasi - 1990. aasta 1. märtsil tühistas Vabariigi Valitsus likvideerimismääruse
kui mitteõiguspärase.  

Septembris 2010 tähistab Eesti Linnade Liit asutamise 90. ja taasasutamise 20. aastapäeva.
 
4. Sõprusomavalitsuste seminar 25.-26. märtsil Tallinnas

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) korraldab koostöös üleriiklike
omavalitsusliitudega 2010 a. kolm seminari, et välja töötada uued suunised sõpruskoostöö  
edendamiseks Euroopas. Projekti on kaasatud ka Balkani riigid ja Ukraina.

Seminarid toimuvad Eestis, Saksamaal ja Maltal.

Koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga toimub esimene
seminar 25.-26. märtsil Tallinnas. Oodatud on sõpruskoostööst huvitatud kohaliku
omavalitsuse poliitikud.
 
Lisainfo: Toivo Riimaa (toivo@ell.ee)
 -  -  -  -
Uudislistiga liituda saab aadressil: ell-uudis-subscribe@lists.ell.ee,
listist lahkumiseks saatke kiri: ell-uudis-unsubscribe@lists.ell.ee.
Vanu uudiskirju saab lugeda aadressilt: http://portaal.ell.ee/3777