Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 18. veebruar 2010

KeskkondKOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal DUETTO

10:00-12:30

Moderaator:
Allar Aron, Kunda linnapea

KOV poolne paneel:
Arvo Käärd, Tallinna Linnavalitsus;
Riho Sillar, Narva Linnavalitsus;
Ülle Mauer, Tartu Linnavalitsus;
Salle Ritso, Elva Linnavalitsus

10:00-10:25 Ülevaade 2010. aastaks kavandatavatest muudatustest keskkonnaõigusaktides ning ÜRO kliimaläbirääkimiste konverentsi COP 15 tulemuste tähendusest Eestile
Jaanus Tamkivi, Keskkonnaministeerium, minister

10:25-12:00
* Mida on teadmiseks võtta Riigikohtu lahenditest kohalike omavalitsuste
jäätmekäitluse korralduse küsimustes?
* Mida on teadmiseks võtta Euroopa Kohtu lahenditest kohalike
omavalitsuste jäätmekäitluse korralduse küsimustes?
* Eesti keskkonnaseadustiku üld- ja eriosa eelnõude ettevalmistamisest ning
jäätmekäitluse regulatsioonidest nendes

Korraldatud jäätmehooldus ning sellega seonduv kohtupraktika, Margus Kõiva ettekanne
Keskkonnaseadustik, Martin Triipan'i ettekanne

Martin Triipan ja Margus Kõiva, advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous

12:00-12:30 Arutelu, küsimused, vastused