Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 19. veebruar 2010

Kuidas tagada inimeste sotsiaalne toimetulek?2010 – vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aasta Euroopas

KOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal BOLERO


13:40-16:45

Moderaatorid:
Terje Lillo, Eesti Linnade Liidu asedirektor
Ülle Erman, Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees, Taebla vallavanem

13:40-14:10 Väljakutsed ja tegevused tervise-, töö- ja sotsiaalvaldkonnas aastal 2010
Hanno Pevkur, Sotsiaalministeerium, minister

14:10-14:40 Tööturumeetmete tutvustus
Helmi Tampere, Sotsiaalministeeriumi Tööturuosakonna peaspetsialist

14:40-15:00 Tallinna meetmed hättasattunud inimeste abistamisel
Merike Martinson, Tallinna Linnavalitsus, abilinnapea

15:00-15:10 Vaheaeg

15:10-15:40 Kas vanasõna „Iga vald peab oma sandid toitma!“ on aktuaalne ka tänapäeva Eestis?
Külli Roht, Eesti Puuetega Inimeste Koja projektijuht

15:40-16:10 Kas jätkub raha, et tagada inimeste turvatunne terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel?
Hannes Danilov, Eesti Haigekassa juhatuse esimees

16.10-16.45 Eestkoste korraldamisest olukorras, kus eestkostjaks sobiva isiku leidmine on keerukas
Aase Sammelselg, endine Harju Maakohtu kohtunik