Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 22. veebruar 2010

KommunaalmajandusKOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal GRANDE 3

10:00-14:20

Moderaator:
Ain Valdmann, PhD, Tallinna Kommunaalameti juhataja

10:00-10:20 Ole pildil – erinevad lahendused kaardimaailmast
Merle Annov, Regio AS tootmisjuht

10:20-10:40 Kohalike omavalitsusjuhtide koolitusvõimalustest Haapsalu Kolledži ohutu
liikluskeskkonna planeerimise õppekava raames
Heli Ainjärv, Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekava juht

10:40-11:00 Soojuse hinna kujundamine
Märt Ots, Konkurentsiameti peadirektor

11:00-11:20 Elamute ja ühiskondlike hoonete küttesüsteemide täiendamine
soojuspumpadega
Heino Uussaar, Movek Grupp OÜ juhataja

11:20-11:40 Ventilatsioon ja müüdid
Ants Viilup, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli lektor

11:40-11:50 Vaheaeg

11:50-12:10 Kommunaalteenuste osutamine säästueelarve tingimustes
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

12:10-12:25 Kõrghaljastuse hooldus
Ulve Pärn, MTÜ Eesti Kommunaalmajanduse Ühing

12:25-12:45 Vandalism välisvalgustuses ja kahjustuste vähendamise võimalused
Tarmo Sulg, Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitja - osakonna juhataja

12:45-13:20 Lõuna

13:20-13:40 Õigusaktid teedeehituses
Peeter Vahter, Teede Tehnokeskus AS sertifitseerimise osakonna juhataja

13:40-14:00 Järelevalve korraldamise võimalused KOV-s
Jüri Pihl, Tallinna abilinnapea

14:00-14:20 Meedia võlu ja valu
Henrik Normann, Tallinna Munitsipaalpolitsei peaspetsialist