Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 18. veebruar 2010

Kohaliku omavalitsuse eelarve, maksud, majandusKOLMAPÄEV, 17. veebruar 2010
Saal GRANDE 1+2

10:00-16:30

Moderaatorid:
Kurmet Müürsepp, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees
Urmas Kruuse, Tartu linnapea

10:00-10:35 Kohaliku omavalitsuse eelarvete seosed riigi majanduse ja makromajandusliku prognoosiga, prognoos 2010. aastaks
Andrus Säälik, Rahandusministeeriumi Makromajanduspoliitika
osakonnajuhataja

10:35-11:15 Kohalike omavalitsuste võimalus mõjutada riigi fiskaalpoliitikat, riigieelarve strateegiat ja riigieelarvet
Taavi Rõivas, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees

11:15-11:45 Kuidas tegelikult toimuvad riigi ja omavalitsusliitude vahelised läbirääkimised
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

11:45-12.30 Riik ja kohalik omavalitsus
Ivar Sikk, Rahandusministeerium

12:30-13:15 Kohalike teede teehoiu rahastamine, kohalike omavalitsuste ja maakonna
ühistranspordi toetused
Juhan Parts, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, minister

13.15-14.00 Lõuna

Moderaatorid:
Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor
Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor

14:00-14:30 Eelarvete tasandamise ja toetuste süsteemid. Meie eelarvete tasandamise ja toetamise süsteemi vead ja muutmise vajadus. Eelarvedefitsiidi meetme rakendamise võimalustest. Riigieelarve eraldised 2010 aastal
Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise
osakonnajuhataja

14:30-14:55 Kohalikus eelarves tulude planeerimine. Riiklikud ja kohalikud maksud
Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik

14:55-15:20 Eesti eurole ülemineku eeldatavast ajakavast, tulubaas
Ingvar Bärenklau, Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise
koostöö osakonna koosseisuväline projektijuht

15:20-15:30 Vaheaeg

15:30-15:55 KOV arengukava ja eelarve, eelarve koostamise protsess
Tähve Milt, Viimsi Vallavalitsuse liige

15:55-16:20 Kohaliku omavalitsuse vaidlused kohaliku eelarve tulude üle riigiga kohtus
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

16:20-16:30 Kokkuvõte