Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 3. märts 2010

Ühiste avalike teenuste pakkumine omavalitsuste koostöösTEISIPÄEV, 16. veebruar 2010
Saal
DUETTO

13:00-15:45

Käsitletavaid projekte toetab Norra ja Euroopa majanduspiirkonna regionaalarengu toetusprogramm

Moderaator:
Tarmo Leppoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige

13:00-13:20 Ühiste avalike teenuste arendamine omavalitsuste koostöös
Monica Hankov, EAS Ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor

13:20-13:45 Ühisametnike rakendamine projekti „Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
ühisametnike projekt“ näitel

Leo Aadel, Haljala vallavanem

13:45-14:10 Ühise mudeli välja töötamine Setomaa neljale vallale avalike teenuste
optimaalseks planeerimiseks, haldamiseks ja toimimiseks eakate avahoolduse ja
huvitegevuse, noorsootöö ja kohaliku kultuurielu valdkondades

Peeter Sibul, Meremäe vallavanem

14:10-14:35 Pealinnaregiooni omavalitsuste ühiste teenuste osutamise väljatöötamine
projekti „Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse
tõstmine“ näitel

Kaupo Rätsep, Harku vallavanem

14:35-14:50 Vaheaeg

14:50-15:15 Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühiste avalike teenuste pakkumise
ettevalmistamine projekti „Põltsamaa linna ning ümbritsevate valdade baasil
koostööpiirkonna loomine täiendavate ühiste avalike teenuste pakkumiseks ning
teenuste kvaliteedi tõstmiseks“ näitel

Jaan Aiaots, Põltsamaa linnapea

15:15-15:40 Põlva linna ja valla ühiste sotsiaalteenuste arengukontseptsiooni väljatöötamine
Arne Tilk, Põlva vallavanem

15:40-15:45 Kokkuvõte
Tarmo Leppoja, EAS juhatuse liige