Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 19. veebruar 2010

Töö- ja teenistussuhted kohalikus omavalitsusesTEISIPÄEV, 16. veebruar 2010
Saal ALLEGRO


13:20-15:45

Moderaator:
Karin Tenisson, Saku vallasekretär

13:20-13:35 Rahandusministeeriumi roll avaliku teenistuse arendamises ning asutuste
nõustamisel alates 01.01.2010. 2010.a. tegevused ja KOV-ide kaasamine

Tiina Tamm, Rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna juhataja

13:35-14:00 Ülevaade avaliku teenistuse seaduse eelnõust
Signe Reinsalu, Monika Tõniste, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse
nõunikud

14:00-14.25 Uue TLS olulisimad muudatused võrreldes varasemaga
Seili Suder, Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna peaspetsialist

14:25-14:50 Avaliku teenistuja puhkus, palk, distsiplinaarvastutus ning tööaeg uues
TLS-is ja kohtupraktikas

Tiia Kruusmaa, Advokaadibüroo Jaak Oja advokaat

14:50-15:00 Vaheaeg

15:00-15:25 Töötervishoid ja -ohutus kohalikus omavalitsuses
Herko Sunts, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

15.25-15.45 Sooline võrdõiguslikkus ja avalik teenistus
Margit Sarv, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik