Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 18. veebruar 2010

Organisatsiooni käitumineTEISIPÄEV, 16. veebruar 2010
Saal ALLEGRO

10:00-12:45

Moderaator:
Prof. Mare Teichmann, PhD, TTÜ Tööstuspsühholoogia instituut

10:00-10:45 Positiivsete suhete loomine ja juhtimine organisatsioonis
Prof. Mare Teichmann, TTÜ Sotsiaalteaduskonna Tööstuspsühholoogia
instituudi direktor

10:45-11:30 Rahulolu saavutamise teed inimene - organisatsioon suhetes
Tiiu Kamdron, PhD, TTÜ Tööstuspsühholoogia instituut

11:30-12:15 Tööhõivevõime - kaasaegse töötaja paratamatus
Velli Parts, MSc, TTÜ Tööstuspsühholoogia instituut

12:15-12:35 Mida omavalitsuse ametnik kardab ja kuidas sellega toime tulla
Elmo Puidet, BDA Consulting OÜ partner/konsultant/juhatuse liige

12:35-12:45 Kokkuvõtted

12:45-13:20 Lõuna