Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 4. november 2010

Regioonide Komitee kalender 2010Kalender on mitte-ametlik. EL Regioonide Komitee Eesti riikliku delegatsiooni liikmed - palun kontrollige enne ka muudest allikatest, kas ürituse kuupäev ja toimumise koht on ikka see, mis allpool on kirjas, sest need aeg-ajalt muutuvad ning ilma, et delegatsiooni koordinaator sellest teada saaks.

Ajaliselt
Ürituste lõikes

Jaanuar
7-8 Türgi töörühma 7. koosolek ja seminar; Izmir, Türgi
18 Viies territoriaalne dialoog, Palma de Mallorca, Hispaania
20-21 Euroopa – Vahemere piirkonna kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assamblee (ARLEM) avakoosolek; Barcelona, Hispaania
25 CAFA
27 PES fraktsiooni kohtumine Brüsselis
28 UEN-EA fraktsiooni kohtumine Brüsselis
29 EPP fraktsiooni erakorraline koosolek Brüsselis
29 PES fraktsiooni erakorraline koosolek Brüsselis

Veebruar
09 83. täiskogu istungjärgu avaistung
10 83. täiskogu istungjärgu avaistung / CdR juhatuse koosolek
11 Komisjonide avaistungid /NAT, COTER, ECOS, ENVE, CIVEX, EUDC/
23 NAT
24 ECOS
26 COTER

Märts
2 CIVEX
3 ENVE
4 EDUC
5 Mitmetasandilise valitsemise teemaline seminar; Barcelona, Hispaania
11-12 CdR erakorraline juhatus Valladolid, Hispaania
15 CAFA

Aprill
13 Temporary ad hoc commission on the EU budget
13 CdR juhatus
14 84. täiskogu istung
15 84. täiskogu istung
15 Regioonide Komitee tulevase koosseisuga tegeleva ajutise komisjoni koosolek (jääb ära)
21 ECOS (jääb ära, toimub 2. juunil)
22-23 COTERi komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar „Ühtekuuluvus pärast Lissaboni: ELi tulevane regionaalpoliitika”; Jaén, Hispaania (jääb ära)
26-27 CIVEX komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar Stockholmi programmi kohta; Barcelona, Hispaania
30 ENVE

Mai
3 NAT
3 ARLEM
5 ECOS (mis pidi toimuma 21. aprillil)
6-7 Regioonide Komitee ja kongressi (CLRAE) kontaktrühma väljaspool Brüsselit toimuv koosolek, millele järgneb kõrgetasemeline poliitiline konverents teemal „Võitlus korruptsiooni vastu kohalikul ja piirkondlikul tasandil” Messina, Itaalia
10-11 EDUCi komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar „Kohalike omavalitsuste, ülikoolide ning kohalike sotsiaal- ja majandusvaldkonna osalejate koostöö”; Ateena, Kreeka.
16 Väljaspool Brüsselit toimuv ALDE fraktsiooni koosolek; Haag, Madalmaad
17 CAFA
20-21 EA fraktsiooni koosolek väljaspool Brüsselit
20-21 Lissaboni strateegia järelevalveplatvormi seminar 2010 (uus strateegia, järelevalveplatvormi tegevuse planeerimine, järelevalveplatvormi temaatiliste prioriteetide hetkeolukord)
27-28 PES fraktsiooni koosolek

Juuni
01 Lääne-Balkani töögrupi 8. kohtumine
02 Regioonide Komitee tulevase koosseisuga tegeleva ajutise komisjoni koosolek
08 CdR juhatus
09 85. täiskogu istung
10 85. täiskogu istung
15 CdR-Horvaatia konsultatiivkomitee (Horvaatia)
17-18 EPP väljaspool Brüsselit toimuv fraktsiooni koosolek, Poola
17-18 EA Group external meeting and seminar - Study tour
21-22 ECOSe komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar „2010. aasta: võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu: kohalik mõõde”; Kavala, Kreeka
23 NAT (jääb ära)
24 COTER
28-29 ENVE komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar "Säästva veemajanduse edendamine"; Limassol, Küpros
30 EDUC

Juuli
1 CIVEX

August

September
06 ECOS Study visit: "New concepts to Encourage Regions Towards Societal Innovations", Helsingi, Soome
08 CAFA
09-10 CdR juhatuse erakorraline koosolek, Belgia, Antwerpen
10 Regioonide Komitee tulevase koosseisuga tegeleva ajutise komisjoni koosolek (Belgia, Antwerpen)
13 NAT komisjoni seminar „Jätkusuutliku toiduainete tarneahela väljaarendamine kui linna- ja maapiirkondade tervikliku arengu tegur”; Poola, Inowrocùaw (K. Kaasik)
17 COTER seminar „Üleeuroopalise transpordivõrgu ja Euroopa transpordikoridoride tulevik”; Riia, Läti (1/4 reegel) (V. Hallikmägi)
22 ENVE
27 EDUC (V. Hallikmägi)
29 ECOS (jääb ära, toimub 11. oktoobril)
30 COTER (V. Hallikmägi)

Oktoober
04-07 Open Days
04 86. täiskogu istung, juhatuse koosolek
05 86. täiskogu istung
06 86. täiskogu istung
11 ECOS
12 CIVEX
14 NAT
21-22 ECOS Study visit: "EU 2020 Agenda against the Backdrop of Demographic Transition"
22 ENVE seminar "Kohaliku ja piirkondliku tasandi säästva energia mudelid sotsiaal-majanduslikus kontekstis”, Itaalias Sardiinias Cagliari linnas
27 ALDE Seminar on Macro-Regions
28 Second meeting of ARLEM's ECOTER Commission
29 Commission ad hoc temporaire sur le budget de l'Union Européenne

November
05 CAFA
16 COTER (V. Hallikmägi)
18 EDUC
24 ECOS
30 CdR juhatus

Detsember
01 87. täiskogu istung
02 87. täiskogu istung
09 EL eelarve ajutine ad hoc komisjon
09 CdR-Horvaatia ühise konsultatiivkomitee kohtumine
10 ENVE
13 CIVEX
14 NAT

ÜRITUSTE LÕIKES
Täiskogu istungid
Juhatus
CAFA - Rahandus ja halduskomisjon
COTER - Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjon
ECOS - Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjon
EDUC - Kultuuri- ja hariduse komisjon
CIVEX - Kodakondsusküsimuste, valitsemistavade, institutsiooniliste küsimuste ja välisasjade komisjon (Commission de la citoyenneté, de la gouvernance, des affaires institutionnelles et extérieures)
ENVE - Keskkonna, kliimamuutuste ja energiakomisjon
NAT - Looduslike ressursside komisjon

 • Täiskogu istungid:
  Veebruar 09, 10 (83. täiskogu istung)
  Aprill 14, 15 (84. täiskogu istung)
  Juuni 09, 10 (85. täiskogu istung)
  Oktoober 04, 05, 06 (86. täiskogu istung)
  Detsember 1, 2 (87. täiskogu istung)

 • CdR juhatus
  Veebruar 10
  Märts 11-12 (erakorraline, Valladolid, Hispaania)
  Aprill 13
  Juuni 08
  September 09-10
  Oktoober 04
  November 30

 • CAFA
  Jaanuar 25
  Märts 15
  Mai 17
  September 08
  November 05

 • COTER
  Veebruar 11
  Veebruar 26
  Aprill 22-23 komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar „Ühtekuuluvus pärast Lissaboni: ELi tulevane regionaalpoliitika”; Jaén, Hispaania (jääb ära)
  Juuni 24
  September 17 seminar „Üleeuroopalise transpordivõrgu ja Euroopa transpordikoridoride tulevik”; Riia, Läti (1/4 reegel)
  September 30
  November 16

 • ECOS
  Veebruar 11
  Veebruar 24
  Aprill 21 (jääb ära)
  Juuni 21-22 komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar „2010. aasta: võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu: kohalik mõõde”; Kavala, Kreeka
  September 06, ECOS Study visit: "New concepts to Encourage Regions Towards Societal Innovations", Helsingi, Soome
  September 29
  Oktoober 21-22, ECOS Study visit: "EU 2020 Agenda against the Backdrop of Demographic Transition"
  November 24

 • EDUC
  Veebruar 11
  Märts 4
  Mai 10-11 komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar „Kohalike omavalitsuste, ülikoolide ning kohalike sotsiaal- ja majandusvaldkonna osalejate koostöö”; Ateena, Kreeka.
  Juuni 30
  September 27
  November 18

 • CIVEX
  Veebruar 11
  Märts 02
  Aprill 26-27 komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar Stockholmi programmi kohta; Barcelona, Hispaania
  Oktoober 12
  Detsember 13

 • ENVE
  Veebruar 11
  Märts 03
  Aprill 30
  Juuni 28-29 komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv koosolek ja sellele järgnev seminar "Säästva veemajanduse edendamine"; Limassol, Küpros
  September 22
  Oktoober 22 ENVE seminar "Kohaliku ja piirkondliku tasandi säästva energia mudelid sotsiaal-majanduslikus kontekstis”, Itaalias Sardiinias Cagliari linnas
  Detsember 10

 • NAT
  Veebruar 11
  Veebruar 23
  Mai 3
  Juuni 23 (jääb ära)
  September 13 NAT komisjoni seminar „Jätkusuutliku toiduainete tarneahela väljaarendamine kui linna- ja maapiirkondade tervikliku arengu tegur”; Poola, Inowrocùaw (K. Kaasik)
  Oktoober 14
  Detsember 14