Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 20. märts 2009

Läti omavalitsused hakkavad otsustama kriisiolukordade üleRIIA, 19. märts, BNS - Läti Omavalitsuste Liit võttis neljapäeval vastu otsuse, millega anti organisatsiooni volikogule otsustusõigus kriisiolukordade väljakuulutamise osas.

Liidu üldkogu teatel on see vajalik, kuna valitsusel puuduvad kiireloomuliste küsimuste üle otsustamiseks mitmed nõuded, mida kohalikud omavalitsused on seadnud.

"Nõuete täitmata jätmine võib viia tõsiste tagajärgedeni kõikides omavalitsustes mõne kuu jooksul ja võib enamikes omavalitsustes oluliselt halvendada sotsiaalset olukorda," märkis liit.

Volikogul on edaspidi muuhulgas õigus otsustada näiteks kohaliku tasandi streikide üle ja vajadusel taotleda ennetähtaegsete parlamendivalimiste väljakuulutamist.

Liidu nõunik Maris Pukis ütles BNS-ile, et kohalikud omavalitsused olid üksmeelsed seisukohas, mille järgi valitsus ei ole vastanud nende nõuetele ja ei seisa nende huvide eest piisaval määral.

"Antud olukorras peavad kohalikud omavalitsused ise võtma vastutuse arengute eest riigis," ütles Pukis. "Kui valitsus ajab pläma ja ei tegutse, jääb elu mõnedes omavalitsustes lihtsalt seisma."

Omavalitsused tõid resolutsioonis esile, et kärbitud eelarvetega ei suuda nad edaspidi täita kõiki neile seatud kohustusi. Antud olukorras on liidu hinnangul tarvis omavalitsustel säilitada oma põhifunktsioonid, kohandudes kohaliku tasandi tegelike oludega.

Kriisiaegse seaduskuulekuse säilitamise huvides kutsus liit valitsust ja seimi võtma vastu seadust, mis muudaks omavalitsuste tööd reguleerivad määrused senise kohustusliku asemel soovituslikuks, võimaldades omavalitsustel vajaduse korral teatud määruste rakendamisest loobuda.

Resolutsioon märkis veel, et kokkuhoiumeetmed ja palgakärped on destabiliseeriva mõjuga, kui neid ei toeta vastavad meetmed majanduse taastamiseks. See omakorda võib viia riigi kaoseni, leidis liit.

Liit lisas, et kriisist väljumiseks tuleb korraldada hankeid, mis looksid juurde töökohti ja elavdaksid siseturgu. Liidu hinnangul suudavad vaid väike- ja keskmise suurusega ettevõtted reageerida piisavalt kiiresti muutuvale nõudlusele. Samuti on siseturu elavdamiseks tarvis turgutada tarbimist kõikjal Lätis.

Liidu kongress kutsus valitsust veenma Rahvusvahelist Valuutafondi (IMF) ja Euroopa Komisjoni lubama omavalitsustel teha keskvõimust sõltumatuid hankeid igal aastal vähemalt 200 miljoni lati (284 miljoni euro) ulatuses. Sellega loodab liit hetkeolukorda stabiliseerida ja alustada järk-järgulist väljumist kriisist.

Omavalitsused tahavad, et vähemalt kolmandik EL-i rahadest eraldataks kohalike võimude esitatud projektidele ning et neil oleks õigus taotleda antud projektidele laene.

Ühtlasi nõuab liit Euroopa rahade jaotamise lihtsustamist ja kiirendamist.

Läti kohalike omavalitsuste liit ühendab riigi 548 omavalitsusest 524.

Baltic News Service