Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 26. veebruar 2009

Maa / Planeeringud / Ehitus


NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal BOLERO

10.00-16.25

Moderaator: Maila Kuusik, Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

10.00-10.20  Sissejuhatav sõnavõtt
Liisa Pakosta, Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja

10.20-10.55  Avalikule sektorile vajaliku maafondi moodustamise probleemid
Evelin Jürgenson, Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna lektor

10.55-11.35  Planeerimisvead – omavalitsuse saamatus või seadusandluse puudujääk?
Raivo Uukkivi, Rae vallavanem

11.35-12.00  Tänapäeva Eesti planeerimise praktika
Kaur Lass, AS Pöyry Entec arhitektuuri ja planeerimise osakonna juhataja

12.00-12.40  Hoonete energiatõhusus. Passiivmaja standard.
Tõnu Mauring, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi vanemteadur,energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja

12.40-13.05  GIS - tõhus abivahend igas omavalitsuses
Meelis Võsaste, Eesti Geoweb OÜ peatehnoloog

13.05-13.35  Lõuna

Moderaator: Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor

13.35-14.05  IT lahendused tulevad appi planeerimis- ja arendusprotsessis
Margus Kreinin, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osak. juhataja kt

14.05-14.30  Regio lahenduste näited omavalitsusele
Erki Kokkota, Regio AS kartograafia ja geoinfo müügijuht

14.30-14.55  Probleemid teedega? Kutsu ekspert!
Jüri Kivi, ASTeede Tehnokeskus

14.55-15.25  Mida teha poolelijäänud arendusprojektidega? – Saue valla näitel
Mati Tartu, Saue vallavanem

15.25-15.55  Arendusprojektide lõpuleviimisega seotud probleemid – nii õiguslikud kui halduslikud
Ülle Kullör, IBE Estonia juhataja

15.55-16.25  Kohalike teede kaardiandmed – probleemid ja lahendused
Eduard Pukkonen, Maa-ameti geoinformaatika osakonna projektijuht