Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. veebruar 2009

Isikuandmete kaitse / Autoriõigus


NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal DUETTO

10.00-15.15

Moderaator: Priit-Friedrich Lillemaa, Tallinna Linnakantselei peaspetsialist
 
10.00-10.40  KOV-i õigused ja kohustused tulenevalt avaliku teabe seadusest 
 Mis teeb teabe avalikuks? Kas igasugune küsimus, mis esitatakse     
 vallavalitsusele, koolile või lasteaiale, on teabenõue? Andmekogud, nende   
 pidamine, semantiline kirjeldamine, kooskõlastamine ja registreerimine
Gina Kilumets, Andmekaitse Inspektsiooni arengu- ja analüüsiosakonna juhataja

10.40-11.05  Isikuandmete töötlemine, avalikustamine ja kaitse dokumendihalduses - Postipoisi näitel
Raigo Raid, MicroLink Eesti juhatuse liige

11.05-12.35  Isikuandmete kaitse seadus- kas KOV-i abiline või vaenlane
Ülekaalukas avalik huvi. Kas avalik õnnitlemine või kaastunde avaldamine on  
karistatav? Laulupeo ülekanne TV-s ja isikuandmete kaitse
Gina Kilumets, Andmekaitse Inspektsiooni arengu- ja analüüsiosakonna juhataja

12.35-13.15  Lõuna

13.15-14.00  Kas kaitset vajavad autorid või nende teosed?
Kalev Rattus, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor

14.00-14.20  Vaheaeg

14.20-15.15  KOV-i ja allasutuste hirmud ning eksimused autoriõiguse seaduse suhtes - küsimused ja vastused
Kalev Rattus, Eesti Autorite Ühingu tegevdirektor