Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 21. veebruar 2009

Organisatsioonikäitumine


NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal ANDANTE

10.00-15.25

Moderaator: Mart Murdvee, PE Konsult, psühholoog

10.00-10.10  Sessiooni sissejuhatus
moderaator Mart Murdvee

10.10-11.00  Sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalsed võrgustikud ehk kuidas luua toetavaidsuhteid ja edukalt kasutada olemasolevaid teadmisi
Liina Randmann, M.Sc Tallinna Tehnikaülikool

11.00-11.50  Elukvaliteet ja tööelu kvaliteet - millele pöörata tähelepanu, et olla oma eluga rahul ja säilitada tahe toime tulla
Mart Murdvee, PE Konsult, psühholoog

11.50-12.35  Stress, meie igapäevane kaaslane – kuidas ära tunda stressi tunnuseid ja kuidas ennast aidata
Mare Teichmann, Phd, Tallinna Tehnikaülikool

12.35-13.15  Lõuna

13.15-14.00  Isiksus ja toimetulek – töötaja pinge ja ärevusega toime tuleku eeldused ja viisid
Tiiu Kamdron, Phd TallinnaTehnikaülikool

14.00-14.45 Kuidas olla asjalik ja edukas?- töötaja enesetõhususe ja enesemotivatsiooni toetamise ja tugevdamise võimalused
Velli Parts, MA, Tallinna Ülikooli doktorant

14.45-15.10  Kuidas eristuda edukalt – positsioneeru
Ragne Kasesalu, Advisio OÜ kohaliku arengu divisjoni juhataja

15.10-15.25  Arutelu