Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 26. veebruar 2009

Sotsiaalhoolekanne / Tervishoid


NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal GRANDE 3

10.00-16.00

Moderaator: Astrid Ojasson, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni tegevjuht

10.00-10.10  Sissejuhatus

10.10-10.40  Puudetoetuste 10 aastat 
Riho Rahuoja, Sotsiaalministeeriumi perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler

10.40-11.10  Arengutest hoolekandes
Anne Rähn, Sotsiaalministeeriumi sotsiaaltöö ja sotsiaalse kaasatuse juht

11.10-11.40  Sotsiaaltöö ülesannete täitmise võimekusest kohalikes omavalitsustes
Rivo Noorkõiv, konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia juhatuse esimees

11.40-12.10  Puuetega inimeste probleemidest
Helve Luik, Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees
Genadi Vaher, Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige 

12.10-12.35  Projekt – kas kala või õng? (Projektitöö kogemustest kohalikes omavalitsustes)
Jaan Urvet, Projektiekspert OÜ projektikoolitaja

12.35-13.15  Lõuna  

13.15-13.35  Patsientide rahulolust Eesti tervishoiusüsteemiga
Liis Rooväli, Sotsiaalministeeriumi tervise info- ja analüüsi osakonna juhataja

13.35-14.05  Tallinna elanike tervisekäitumise mõjutamine
Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja asetäitja

14.05-14.35  Perearstide ja omavalitsuste koostööst ja probleemidest perearsti pilgu läbi
Ruth Kalda, Perearstide Seltsi juhatuse esimees

14.35-15.05  Laste kaasatus ja vanemaharidus
Andra Reinomägi, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna analüütik

15.05-15.35  Lähisuhtevägivalla probleemidest. Naiste varjupaiga teenuste tutvustus
Sirje Otstavel ja Eha Reitelmann, Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liikmed

15.35-16.00  Aita säästa aega, vaeva, raha!
Helle Lepik, ERKAS Arendusteenuste OÜ projektide juht