Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 25. veebruar 2009

Energeetika


NELJAPÄEV, 19. veebruar 2009
Saal GRANDE 2

10.00-16.30

Moderaator: Aare Vabamägi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu nõunik CEMR energia töögrupis

10.00-10.40  Energiamajandust puudutavast seadusandlusest
Madis Laaniste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi säästva energia talituse juhataja

10.40-11.05  Energiatõhususe projektide toetamine, rahastamine ning muudatused seadustes
Margus Hernits, Energiasäästubüroo OÜ
Maria Žukova, SEB Pank, väikeettevõtete müügijuht

11.05-11.45  EL energiamajanduse alastes projektides osalemise võimalused KOV-idele. Euroopa Ühenduse energiamajanduse alastest projektidest
Priit Enok, Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri juhatuse liige

11.45-12.10  Soojuspumpade kasutamine kortermajades ja ühiskondlikes hoonetes
Heino Uussaar, Movek Grupp OÜ juhataja

12.10-12.35  Kütuse ja kütteviisi valik hoonete soojusvarustuseks
Eimar Jõgisu, ÅF Estivo AS

12.35-13.00  Küttelahenduste võimalused asulate ja linnade kaugküttevõrkudele
Ülo Stokkeby, AS Tootsi Turvas töödeldud kütuse ja energeetika juht

13.00-13.30  Lõuna

13.30-14.10  Energiatõhususest KOV hoonetes
Aare Vabamägi, diplomeeritud energiaaudiitor

14.10-14.40  KOV toimingud elektrivõrguga liitumise toetuste taotluste menetlemisel
Kaie Masing, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik 

14.40-15.20  ERF taastuvenergeetika toetusmeede
Helen Sulg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ERF/ESF üksuse juht
Energiaprojektide toetusvõimalused KIK Keskkonnaprogrammis
Kaja Riiberg, Keskkonnainvesteeringute Keskuse programmispetsialist

15.20-16.05  Tamsalu kogemustest biokütuste kasutamisel AS Tamsalu Kalor katlamajas 
Neeme Malva, AS Tamsalu Kalor juhataja

16.05-16.30  Prügi ahju! Jäätmete taaskasutus IRU koostootmisjaamas
Urmo Heinam, Eesti Energia AS Taastuvenergia Ettevõtte projektijuht

Kuidas leida kutsetunnistusega audiitorit ja energiamärgise väljastajat?