Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 2. märts 2009

Regionaalne haldus


KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal ALLEGRO

11.00-16.45

Moderaatorid:
Jaan Lõõnik, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees
Toomas Sepp, Tallinna linnasekretär

11.00-11.35  Omavalitsuste koostöö – miks, kuidas ja millal?
Ulf Johansson, SWECO EuroFutures AB vanemkonsultant

11.35-12.15  Regionaalhaldus – kas väikeriigi avaliku halduse suurim murelaps?
Sulev Mäeltsemees, professor, TTÜ Sotsiaalteaduskonna dekaan

12.15-12.35  Regio Touristmap - veebikaart turismiinfo haldamiseks
Tanel Viin, Regio AS veebikaardi valdkonna müügijuht

12.35-13.15  Lõuna

13.15-13.50  Põhiseaduse § 154 sisust ja erinevast tõlgendamisest. Kas omavalitsused saavad oma ülesanded "loodusõigusest" või riigilt
Rein Lang, justiitsminister

13.50-14.25  Maakondliku liidu perspektiivid
Ettekande tekstifail
Urmas Arumäe, Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees

14.25-15.10  Pimedad elevandi kallal
Jaan Lõõnik, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees

15.10-15.30  Vaheaeg

15.30-16.10  Teadlased leiavad, et suuremad kängurud hüppavad kaugemale
Andres Metsoja, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

16.10-16.45  Pealinna regiooni regionaalhalduse mudeli alternatiivsed lahendused
Mikk Lõhmus, Saue abivallavanem

Moderaatori kokkuvõte