Kohalike omavalitsuste portaal Printimise kuupäev: 4. märts 2009

Edumeelne omavalitsus


KOLMAPÄEV, 18. veebruar 2009
Saal DUETTO

11.00-17.00

Moderaator: Terje Lillo, Eesti Linnade Liidu asedirektor

11.00-11.40  EAS i võimalused omavalitsuste innovaatiliste ettevõtmiste toetamisel
Ülari Alamets, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Juhatuse esimees

11.40-12.20 Targad tehnoloogiad omavalitsusel abiks
Jaanus Tamm, Smartdust Solutions OÜ tegevjuht

12.20- 12.45  Edumeelne omavalitsus statistiku pilgu läbi
Mihkel Servinski, Statistikaameti peaanalüütik

12.50-13.30 Lõuna

Moderaator: Piret Potissepp, Innovatsiooniaasta partnersuhete juht

13.30-13.55  Kas KOV juht on inimene?
Lo Rihvk, BDA Consulting OÜ tegevjuht

13.55-14.35  Regionaalne innovatsioonisüsteem
Garri Raagmaa, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor

14.35-15.10  Viljandi väärtused-eduka omavalitsuse alus
Kalle Jents, Viljandi linnapea

15.10-15.45  Kas vald vajab mõisa
Ülo Needo, Mooste vallavanem

15.45- 16.20  Rakvere edulood - “Väge täis” ettevõtmised
Punk - video
Sumo - video
Andres Jaadla
, Rakvere linnapea

16.20-17.00  Hea kolleeg GIS
Raivo Laidma, Pärsti Vallavalitsuse arenguspetsialist